Filtry

Wpływ spowolnienia gospodarczego na IT i inżynierię w Polsce

Materiał partnera:

Spowolnienie gospodarcze w Polsce znacząco wpłynęło na możliwości zatrudnienia, szczególnie w zawodach opartych na wiedzy, takich jak sektor technologiczny. Analiza ta wynika z niedawnej publikacji Barometru Ofert Pracy, kompleksowej oceny rynku pracy. Uznani eksperci Robert Pater i Herman Cherniaiev, związani z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, sugerują, że jeśli obecny spadek ofert pracy online utrzyma się, do końca roku możemy być świadkami powrotu do poziomów sprzed pandemii.

mojapraca


Kwietniowa edycja Barometru Rynku Pracy (BOP), opracowanego we współpracy Patera, Czerniajewa i Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), ujawniła znaczny spadek wskaźnika BOP. Spadek ten oznacza najniższy poziom od sierpnia 2021 r., kiedy to rynek pracy gwałtownie wzrósł po złagodzeniu środków blokujących. Spadek rekrutacji online zaobserwowano we wszystkich województwach, co oznacza wszechobecny trend.

Co więcej, różne branże i zawody doświadczyły znacznego spadku możliwości zatrudnienia, a niektóre sektory miały nawet mniej możliwości niż przed pandemią. Spowolnienie gospodarcze miało szczególny wpływ na zawody wymagające dużej wiedzy, zwłaszcza w dziedzinie technologii i rozwoju przedsiębiorstw. Autorzy BOP przypisują ten spadek strategiom redukcji kosztów przyjętym przez firmy.

Wśród grup najbardziej dotkniętych tym spowolnieniem są programiści, którzy w ciągu ostatnich kilku miesięcy byli świadkami stałego spadku liczby ofert pracy online. Chociaż ich wynagrodzenia wzrosły w porównaniu do czasów sprzed pandemii (mediana zarobków specjalistów IT osiągnęła w kwietniu 16 000 zł), możliwości zatrudnienia powróciły do poziomów sprzed pandemii.

Eksperci wyrażają obawy, że spadek liczby ofert pracy może prowadzić do negatywnych konsekwencji, takich jak niestabilność finansowa, alkoholizm i uzależnienie od gier. Bezrobotni często szukają pocieszenia w innych aktywnościach, a dostępność darmowych bonusów na platformach takich jak bonus-bez-depozytu.pl umożliwia początkującym graczom wejście do gier online i osiągnięcie początkowego sukcesu. Dlatego tak ważne jest tworzenie nowych możliwości zatrudnienia i programów edukacyjnych, które ułatwiają przechodzenie między różnymi dziedzinami.

Podczas gdy stanowiska administracyjne w sektorze IT doświadczyły stosunkowo mniejszego wpływu spowolnienia gospodarczego, liczba ogłoszeń o pracę na takie stanowiska spadła w porównaniu z poprzednim rokiem. Niemniej jednak nadal dostępnych jest trzy razy więcej ofert niż przed pandemią, choć znacznie mniej niż w przypadku programistów. Dokładne liczby nie zostały podane w raporcie BOP. Dane z analizy Adecco Group wskazują jednak na 16-procentowy spadek ofert pracy dla specjalistów IT w kwietniu w porównaniu z marcem i prawie 30-procentowy spadek w porównaniu z rokiem poprzednim.

Branża budowlana i zawody inżynierskie również doświadczyły znacznego spadku gospodarczego, choć w mniejszym stopniu niż sektor IT. Według Patera i Cherniaieva, liczba ogłoszeń o pracę na stanowiska związane z inżynierią lub naukami ścisłymi spada od początku tego roku i wykazuje oznaki przyspieszenia.

Spowolnienie dotknęło również zawody społeczne i prawnicze, choć zaobserwowano pewne wyjątki. W porównaniu z marcem, pojawił się szerszy zakres ofert pracy w centrach telefonicznych i sektorze nieruchomości, który otrzymał impuls z rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%.

Pozytywnym zjawiskiem jest sezonowe ożywienie popytu na pracowników w branży turystycznej, która wyróżnia się jako jeden z niewielu sektorów osiągających stosunkowo dobre wyniki w tym roku, jak podkreślają autorzy BOP. Liczba ogłoszeń o pracę w sektorze turystycznym stale rośnie od trzeciego kwartału ubiegłego roku, a kwietniowe dane są nieco poniżej historycznego szczytu z kwietnia 2022 roku. Tymczasem liczba ofert pracy na stanowiska sprzedażowe pozostała stabilna w porównaniu z rokiem poprzednim, pomimo rosnącej automatyzacji w sklepach detalicznych.