Filtry

Czy pracownik może mieć dwie umowy o pracę?

Materiał partnera:

W dobie kryzysu, który pogorszył sytuację finansową wielu Polaków, często zastanawiamy się, jak zdobyć dodatkowy dochód. Myśli o dodatkowym zarobku czasami prowadzą nas do podjęcia pracy dorywczej, innym razem rozwiązaniem wydaje się druga umowa o pracę. Jeśli mamy potrzebę zwiększenia dochodu swojego gospodarstwa domowego, musimy poznać przepisy prawa pracy. Regulują one tę tematykę i odpowiadają na pytanie, czy można mieć dwie umowy o pracę.

czy pracownik może mieć dwie umowy o prace


Ile można mieć umów o pracę?Na pytanie o to, ile można mieć umów o pracę, odpowiedź może być zaskakująca. Otóż okazuje się, że prawo polskie nie reguluje takich kwestii. Polski ustawodawca założył bowiem, że nie są tu potrzebne ograniczenia. A zatem o tym, ile można mieć umów o pracę, decyduje sam pracownik. Do niego należy decyzja, czy chce podjąć dwie prace (lub nawet więcej) w dwóch czy kilku miejscach pracy. Pracownik też określa, jaki będzie wymiar stosunku pracy.

Możliwe jest zatem podjęcie więcej niż jednej umowy o pracę. Da się także pracować na dwa pełne etaty. Dowolna umowa może regulować stosunki z pracodawcą. Mogą to być dwie umowy o pracę, ale także jedna umowa o pracę, a druga (czy nawet kolejne) umowa cywilnoprawna. Należy do nich zwłaszcza umowa-zlecenie lub umowa o dzieło.

Należy tylko pamiętać o tym, że dwie umowy o pracę na pełen etat nie mogą nachodzić na siebie w kwestii godzin pracy - kolidować ze sobą. Zgodnie bowiem z art. 129 ustawy Kodeks pracy „czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy”.

Zgodnie z prawem zatem u jednego pracodawcy można dziennie pracować 8 godzin. Oznacza to, że w dwóch stosunkach pracy należałoby przepracować aż 16 godzin na dobę. Nie jest to zabronione, jednak decyzja o takim trybie życia i pracy musi być dobrze przemyślana.

Zobacz też: Czy można mieć dwie umowy o pracę na pełny etat?

Dwie umowy o pracę - a jeden pracodawca?Wspomniane już zasady zawierania dwóch umów o pracę (lub nawet więcej niż dwóch) dotyczą stosunków pracy z dwoma pracodawcami. Jak jednak wygląda sytuacja przy zawieraniu dwóch umów o pracę u tego samego pracodawcy?

Zgodnie z orzeczeniami Sądu Najwyższego podstawową zasadą jest zawieranie z danym pracownikiem jednego stosunku pracy. Dwie umowy z tą samą osobą to raczej wyjątek od reguły. Istnieje jednak taka możliwość.

Zawarcie dwóch umów o pracę możliwe jest, jeżeli faktycznie pracownik pracuje na dwóch różniących się od siebie stanowiskach. Należy jednak pamiętać, że naprawdę rodzaj wykonywanej pracy musi być różny oraz różnić muszą się obowiązki na danym stanowisku.

Zawarcie więc z jednym pracownikiem dwóch umów jest dopuszczalne. Czasami dzieje się tak na jakiś czas, na przykład gdy dana osoba zaangażowana jest w jakiś projekt. Wówczas czasowe dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą mają uzasadnienie.

Więcej informacji na: Porady prawne - ePorady24.pl