Filtry

[FOTO] W pszczyńskim starostwie o przedsiębiorstwach społecznych

W czwartek, 9 marca w Starostwie Powiatowym w Pszczynie odbyła się konferencja "Ekonomia społeczna i solidarna" zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie. Podczas spotkania przybliżona została tematyka związana z przedsiębiorstwami społecznymi.

W pszczyńskim starostwie o przedsiębiorstwach społecznych - 9.03.2023 · fot. Powiat


- Przedsiębiorstwa społeczne to podmioty, które na pierwszym miejscu stawiają cele społeczne, aktywizują zawodowo osoby, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy - mówi starosta Barbara Bandoła, która otworzyła czwartkową konferencję.

Prelekcje wygłosili m.in. prezes Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie Mateusz Eichner, prezes Zarządu Fundacji Strefa Montessori Anna Ochman-Pasternak, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" z Cieszyna Mariusz Andrukiewicz, kierownik biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" Aleksandra Jeleń-Pyclik oraz przewodnicząca Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego Danuta Brandys.

Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Katarzyna Szczotka przedstawiła podstawowe formy wsparcia pracodawców i osób bezrobotnych. - Ustawa o ekonomii społecznej nakłada na Urząd Pracy dodatkowy instrument w postaci finansowania składek przedsiębiorstwom społecznym. Mogą wystąpić o zrefundowanie m.in. składek na zatrudnionego pod warunkiem, że jest to osoba zagrożona wykluczeniem społecznym - mówiła Katarzyna Szczotka.

W pszczyńskim starostwie o przedsiębiorstwach społecznych - 9.03.2023
W pszczyńskim starostwie o przedsiębiorstwach społecznych - 9.03.2023 · fot. Powiat


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Bernadeta Sojka-Jany podkreślała, że podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim jest coraz więcej. - Jest ich dużo, aż 7,9 tysiąca. W powiecie pszczyńskim mamy 11 takich podmiotów, które działają i są wpisane w rejestr Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie. - Nowy instrument, który został wprowadzony do ustawy o ekonomii społecznej nakłada na nas obowiązek refundacji składek dla osób już zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych. Generalnie nie byłoby problemu, gdyby nie to, że środki, którymi dysponujemy, albo możemy pozyskać dotyczą aktywizacji osób bezrobotnych, a nie refundacji składek dla osób już zatrudnionych. Podjęliśmy już pewne działania, wystosowaliśmy pismo do ministerstwa, aby były dodatkowe środki dedykowane pod ten nowy instrument - zaznaczyła Bernadeta Sojka-Jany.

Spotkanie zwieńczył panel dyskusyjny na temat partycypacji seniorów w życiu społecznym i zawodowym, w którym głos zabrali starosta pszczyńska Barbara Bandoła, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Bernadeta Sojka-Jany, prezes Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie Mateusz Eichner i przewodnicząca Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego Danuta Brandys.

- Powołaliśmy Forum Seniorów działające przy Zarządzie Powiatu Pszczyńskiego, aby czerpać z doświadczenia seniorów, rozmawiać z osobami starszymi na temat priorytetów samorządu powiatowego. Forum Seniorów działa krótko, ale to było dobre działanie - mówiła starosta Barbara Bandoła i podkreślała, że seniorzy to ludzie z ogromnym potencjałem, posiadający ogromne doświadczenie i dysponujący wolnym czasem, który pozwala na realizację wielu aktywności.

Organizatorami wydarzenia byli: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie, Stowarzyszenie LGD "Ziemia Pszczyńska" oraz Powiat Pszczyński.

BM / pless.pl
źródło: Powiat