Filtry

Leasing operacyjny, a leasing finansowy - jaka jest różnica

Materiał partnera:

Leasing posiada dwie podstawowe formy - operacyjną i finansową, które należą do najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców. Porównując je ze sobą, można zauważyć zarówno wiele wspólnych cech, jednak w niektórych kwestiach znacząco się od siebie różnią. W poniższym artykule zapoznasz się z nimi bliżej, dzięki czemu zdecydujesz, która z form przyniesie ci więcej korzyści.

Leasing operacyjny, a leasing finansowy - jaka jest różnica


Leasing operacyjny a finansowyDo cech wspólnych obu form należy zaliczyć fakt, że to firma leasingowa jest prawnym właścicielem przedmiotu podczas obowiązywania umowy. W przypadku leasingu operacyjnego. Jednak tylko w przypadku leasingu operacyjnego leasingodawca może odliczyć amortyzację. Leasingobiorca natomiast ma prawo odliczyć od opłat leasingowych pełną kwotę rat leasingowych, opłatę wstępną oraz wszelkie inne opłaty pobierane przez leasingodawcę w ramach leasingu. Po zakończeniu okresu umowy przedsiębiorca ma prawo odkupić przedmiot leasingu po wartości rezydualnej, czyli poniżej ceny rynkowej, określonej w umowie leasingowej.

Leasing operacyjny i finansowy - najważniejsze różnice  • Odpisy amortyzacyjne - są one dokonywane przez leasingodawcę w ramach leasingu operacyjnego, zaś przez leasingobiorcę w ramach leasingu finansowego.
  • Koszty uzyskania przychodu - w przypadku leasingu operacyjnego, leasingobiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę początkową oraz wszystkie inne opłaty leasingowe. W przypadku leasingu finansowego, amortyzacja i składnik odsetkowy opłat stanowią koszty uzyskania przychodu.
  • Podatek VAT - w przypadku leasingu operacyjnego, podatek VAT wynosi wyłącznie 23% i jest doliczany do każdej opłaty leasingowej. W leasingu finansowym podatek VAT jest zawsze równy podatkowi VAT właściwe dla przedmiotu leasingu. Ponadto, w przypadku leasingu finansowego, podatek VAT jest płatny z góry na podstawie faktury wystawionej przez leasingodawcę w momencie dostawy przedmiotu leasingu.
  • Okres leasingu - umowy leasingu operacyjnego muszą być zawierane na czas określony, nie krótszy jednak niż okres przewidziany w ustawie o podatku dochodowym, który wynosi co najmniej 40% normalnego okresu amortyzacji. Jeżeli więc stawka amortyzacji określonego przedmiotu leasingu wynosi 20%, to leasing operacyjny może być zawarty na okres minimum 2 lat. W przypadku leasingu finansowego jedynym wymogiem prawnym jest natomiast zawarcie umowy na czas określony, który może być dowolnie długi lub krótki.
  • Wykup przedmiotu - przy leasingu operacyjnym leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot najmu poniżej wartości rynkowej, określonej w umowie. Wartość ta nie może być jednak mniejsza niż wartość określona w ustawie o podatku dochodowym, zaś odkupić ją po tej wartości może tylko leasingobiorca. Leasing finansowy jest wykupywany z zerowym kapitałem, a przeniesienie własności odbywa się na podstawie faktury z VAT-em za symboliczną złotówkę.


Leasing operacyjny czy finansowy?Leasing operacyjny uznawany jest łatwiejszy w obsłudze niż leasing finansowy, ponadto nie wymaga też dużego kapitału na początku umowy. Za amortyzację przedmiotu leasingu odpowiada firma leasingowa, zaś opłaty leasingowe stanowią pełne koszty uzyskania przychodu. Ponadto, podatek VAT jest naliczany miesiąc od każdej opłaty leasingowej, a nie płacony od razu, co wymagane jest w przypadku leasingu finansowego.

Druga z form leasingu nie jest tak powszechna, jak leasing operacyjny, jednak w niektórych przypadkach wciąż pozostaje opłacalną formą finansowania. W tym przypadku amortyzacja jest prowadzona przez leasingobiorcę, co pozwala na zastosowanie wyższej niż standardowa indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Nie chcąc również wiązać się z leasingodawcą na dłuższy okres, lepiej zdecydować się na leasing finansowy, gdyż wiele firm leasingowych umożliwia zawarcie krótkoterminowego zobowiązania finansowego.

Jeśli szukasz leasingu na korzystnych warunkach, możesz w łatwy sposób obliczyć składkę na stronie https://vleasing.pl i skorzystać z pomocy specjalistów.