Filtry

Studia podyplomowe dla nauczycieli - jaki kierunek wybrać?

Materiał partnera:

Nie jest łatwo być wykwalifikowanym pracownikiem oświaty, i to zwłaszcza jeśli chodzi o konieczność posiadania określonego wykształcenia. Osoba, która czuje wewnętrzne przekonanie do spełnienia się jako nauczyciel, powinna przede wszystkim skończyć tematyczne studia programowe (licencjackie lub magisterskie), a także studia pedagogiczne. Co ważne, kierunek pedagogiczny jest tu niezbędny, gdyż zwykle warunkuje on możliwość prowadzenia zajęć na określonym etapie nauczania.

Studia podyplomowe dla nauczycieli - jaki kierunek wybrać?


Czym są studia podyplomowe dla nauczycieli?Z punktu widzenia nauczyciela celem studiów podyplomowych jest uzyskanie odpowiednich kwalifikacji, a nawet specjalizacji zawodowych. Chcąc zostać nauczycielem, przyszły pracownik oświaty powinien odbyć studia podyplomowe na kierunku pedagogicznym. Zwykle trwają one 3 semestry i kończą się egzaminem, którego zdanie otwiera drzwi do kariery nauczyciela. Warto zauważyć, że możliwości studiowania podyplomowego nie ograniczają się wyłącznie do kierunków związanych bezpośrednio z przygotowaniem do zawodu. Absolwent posiadający np. uprawnienia pedagogiczne może kształcić się na wielu innych specjalizacjach, które umożliwią mu rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych.

Studiowanie "po dyplomie" a rynekWarto zauważyć, że uprawnienia pedagogiczne studia podyplomowe to także odpowiedź na rosnącą konkurencję wśród nauczycieli. Ograniczenia finansowe w niektórych jednostkach oświatowych zmuszają nauczycieli do posiadania specjalizacji na przynajmniej dwóch kierunkach. Dzięki temu osoba ta może np. uczyć historii i regularnie prowadzić zajęcia w ramach przysposobienia obronnego, wychowania w kulturze, wychowania do życia w rodzinie itd. Dodatkowe uprawnienia pedagogiczne są bardzo "modne" wśród nauczycieli, zważywszy na fakt, że spora część z nich może być realizowana w trybie zdalnym.

Pedagogika a studia podyplomoweW ofercie jednostek oświatowych specjalizujących się w doszkalaniu nauczycieli bardzo ważną rolę odgrywają zajęcia dla magistrów pedagogiki. Oto przykłady specjalizacji, z których może skorzystać absolwent kierunku pedagogicznego.

  • Nauczanie zawodowe — w ramach studiów podyplomowych nauczyciel może również zdobywać kompetencje do nauczania przedmiotów stricte zawodowych. Mowa tu zwłaszcza o przedmiotach technicznych, a więc materiałoznawstwie, elektronice, elektrotechnice, mechatronice i wielu podobnych. Dzięki temu może on podjąć pracę w technikach, a także w prywatnych, zawodowych podmiotach oświaty.
  • Obszary związane z pedagogiką. Niektóre uprawnienia pedagogiczne studia podyplomowe zapewniają możliwość podjęcia pracy w nieco innych obszarach pedagogiki, które nie są związane bezpośrednio z nauczaniem dzieci i młodzieży. Mowa tu o zajęciach przygotowanych z myślą o osobach chcących zostać bibliotekarzami, doradcami zawodowymi, a także instruktorami teatralnymi.
  • Pedagogika specjalna. Niektóre z kierunków studiów podyplomowych przygotowują studentów do późniejszej pracy w obszarze pedagogiki specjalnej. Mowa tu o osobach, które chciałyby specjalizować się w zakresie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także wielu innych, związanych z tym tematem zagadnieniach.
  • Zarządzanie oświatą. To kierunek, który jest przeznaczony głównie dla osób chcących kształcić się w zakresie zarządzania jednostką oświatową. Jego ważnym elementem jest zarządzanie zasobami ludzkimi, a także podejmowanie określonych inicjatyw edukacyjnych.
  • Studia podyplomowe a nauczanie przedmiotu


Oferta studiów podyplomowych dla osób zainteresowanych pracą w szkolnictwie jest bardzo szeroka. Mowa tu nie tylko o pedagogice jako takiej, lecz również o studiach umożliwiających podjęcie drugiego kierunku nauczania. Dzięki temu nauczyciel może zwiększyć swój potencjał zawodowy i stać się poszukiwanym specjalistą na oświatowym rynku pracy. Co ważne, kierunki te zwykle są ze sobą zbieżne. Przykładem takich specjalizacji studiów podyplomowych jest połączenie geografii i edukacją dla bezpieczeństwa, języka polskiego z historią, matematyki z informatyką itd. Ciekawym rozwiązaniem jest też wybór specjalizacji artystycznych, w tym połączenia np. muzyki z jej historią.

Przygotowanie pedagogiczneStudia podyplomowe są też bardzo istotne w kontekście samego przygotowania pedagogicznego. Dzięki nim osoba chcąca zostać nauczycielem może podjąć się pracy na wybranym etapie kształcenia. Zajęcia te mogą być skierowane dla osób chcących prowadzić zajęcia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, a także praktycznej nauki zawodu (w tym na etapie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej), psychologów, nauczycieli języków obcych itd. Przygotowanie pedagogiczne może również obejmować szkołę podstawową, ponadpodstawową, a także obydwie naraz. Zakres specjalizacji zależeć będzie w tym przypadku zarówno od oczekiwań samego nauczyciela, jak i od charakteru jednostki oświatowej. Jeśli w ramach jednego podmiotu funkcjonuje szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, konieczne będzie odbycie zajęć umożliwiających prowadzenie działalności edukacyjnej w każdej z nich.

Studia podyplomowe a sposób prowadzenia zajęćNa powyższych przykładach widać, że studia podyplomowe nie są ofertą skierowaną wyłącznie do osób chcących uzyskać tytuł nauczyciela. Wręcz przeciwnie — są to zajęcia, które można podjąć na praktycznie każdym etapie życia zawodowego! W związku z tym uczelnie prowadzące wybrane kierunki coraz częściej decydują się na edukację online. Dzięki niej uczęszczający na zajęcia nauczyciel:

  • zyskuje możliwość uczenia się równolegle z prowadzoną aktywnością zawodową,
  • staje się bardziej atrakcyjny na rynku pracy,
  • może na bieżąco wykorzystywać przyswojoną wiedzę w życiu zawodowym,
  • może efektywniej zarządzać swoim czasem, ucząc się np. wieczorami, w dni wolne lub w weekendy.


Podsumowując, studia podyplomowe są czymś więcej niż tylko łącznikiem pomiędzy studiami kierunkowymi a pracą zawodową w oświacie. To dzięki nim można zyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć wieloprzedmiotowych (w tym niszowych i specjalistycznych), a także zdobyć wiedzę niezbędną do pracy w kadrach jednostek oświatowych.

Artykuł przygotowany we współpracy z kire.pl