Filtry

Tyski PUP poznaje rozwiązania fińskich urzędów zatrudnienia

W ramach projektu „Sięgnij po Nowe”, przedstawiciele PUP Tychy wraz z Maciejem Gramatyką - zastępcą prezydenta miasta Tychy i Bernardem Bednorzem, starostą powiatu bieruńsko-lędzińskiego mają możliwość poznania, a następnie wdrożenia rozwiązań stosowanych przez fińskie urzędy zatrudnienia.

Wizyta w Finlandii, Sięgnij po nowe
Tyski PUP poznaje rozwiązania fińskich urzędów zatrudnienia · fot. UM Tychy


Delegacja z Tychów podczas wizyty poznaje m.in. Trestart (metodologię pomagającą osobom poszukującym zatrudnienia w dostosowaniu się do nowego rynku pracy, na którym muszą przyjąć bardziej aktywne nastawienie, a nawet stworzyć miejsca pracy dla samych siebie), „Linia serwisowa nr 3” (wparcie realizowane w punktach kompleksowej obsługi klienta przy ścisłej współpracy urząd pracy - gmina, a także w organizowanych przez gminy regionalnych centrach rynku pracy, instytucjach rehabilitacji zawodowej, ośrodkach edukacji dorosłych i organizacjach pozarządowych świadczących usługi dla osób starszych), Stop and go” (koncepcja doradztwa grupowego dla pracowników w okresie przejściowym).

Powyższe metody dotyczą współpracy z pracodawcami na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy czyli długotrwałym bezrobociu i w wieku +50, ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod poradnictwa zawodowego pozwalających na efektywne i skuteczne planowanie i rozwój kariery zawodowej.

Projekt finansowany jest z EFS w ramach wsparcia dla podmiotów wdrążających współpracę międzynarodową „Ścieżki współpracy”.

ar / tychy.info, źródło: UM Tychy