Filtry

Rozlicz PIT 37 na platformie e-pity

Materiał partnera:

Rozliczenie PIT to główny element zamknięcia roku dochodowego. Złożone muszą zostać w formie deklaracji podatkowej, za pośrednictwem płatnika. Nie zawsze mamy czas na stanie w kolejkach do Urzędu Skarbowego. Deklarację PIT możemy złożyć wygodnie w domu.

Dla wszystkich osób, które uzyskały dochody w danym roku podatkowym i są zobowiązane do sporządzenia imiennej informacji podatkowej, mogą skorzystać ze złożenia deklaracji poprzez e-pity logując się wcześniej utworzonym loginem i hasłem do konta EPUAP.

PIT 37


Deklaracja funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, PIT 37
Rozliczenie przychodów opodatkowanych, a ulgi podatkowe
Jak korzystać z deklaracji PIT i obliczyć podatek dochodowy w systemie e-pit
Nowe progi podatkowe

Deklaracja funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, PIT 37Deklaracja PIT 37 składana jest przez większość osób fizycznych, które wykazują dochody pozyskane wskutek zawartych umów o pracę, umów zlecenie, czy w wyniki otrzymywanej emerytury tudzież renty. Program e-pit pozwala na złożenie deklaracji PIT i zdeklarowanie jej od przychodów opodatkowanych.

Warto zaznaczyć, że osoby poniżej 26 roku życia są zwolnione z części podatków, jednak nie zwalnia ich to ze złożenia stosownego formularza rozliczeniowego do Urzędu Skarbowego. Młodzi ludzie, również mogą skorzystać z elektronicznej formy rozliczenia w zeznaniu podatkowym.

PIT 37 za rok 2020 należy złożyć najpóźniej do 2 maja 2022 roku. Jest to czas, ustalony na wpłynięcie zeznania podatkowego do urzędów skarbowych. Wszelkie przychody wynikające z tytułu działalności gospodarczej wymagają złożenia rozliczenia PIT 36.

Rozliczenie przychodów opodatkowanych, a ulgi podatkowePodatek dochodowy może zostać objęty różnego rodzaju ulgami. To czy przysługują nam ulgi w PIT 37 zależy od sytuacji. Jedną z najbardziej powszechnych ulg podatkowych jest ulga przysługująca na dziecko. W celu wykorzystania takiej ulgi należy przedstawić do wglądu akt urodzenia małoletniego i mieć pełne prawo do opieki nad dzieckiem. Kolejnymi ulgami objęte są osoby pracujące za granicą oraz płacące dodatkowe składki zdrowotne. Jeżeli w czasie wykonywania stosunku o pracę otrzymywało się zapomogę chorobową, można wykorzystać zasiłki w PIT 37, i wykazać je w deklaracji celem rozliczenia podatku.

Jak korzystać z deklaracji PIT i obliczyć podatek dochodowy w systemie e-pitPortal e-pit pełni funkcję automatycznego przygotowania zeznania podatkowego, dlatego nie ma konieczności wypełniania formularza ręcznie. Poprzez portal można również złożyć rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Warto pamiętać, że aby moc rozliczyć się z partnerem ze związku małżeńskiego, należy mieć ten sam stosunek pracy. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli jeden z małżonków jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, natomiast drugi prowadzi własną działalność gospodarczą, nie ma możliwości rozliczenia się na podstawie PIT 37 i należy złożyć deklarację PIT 36.

Rozliczający PIT nie doliczają dochodów małoletnich dzieci pochodzących ze źródeł zatrudnienia z tytułu stosunku pracy tj. umowy o dzieło, umowy zlecenia, pracy nakładczej oraz stypendiów. W przypadku dochodów dzieci należy rozliczyć indywidualnie formularz PIT, a małoletni musi złożyć osobną deklarację dla Urzędu Skarbowego.


Nowe progi podatkoweJeżeli przekroczony został II próg podatkowy, jest się zobowiązanym do opłacenia dodatkowego podatku zwanego Daniną Solidarnościową, która wynosi 4%. Próg podatkowy przekroczony zostanie, jeżeli dochód przekroczył 1 milion złotych w 2020 roku.

Obowiązek dopłacenia dodatkowych 4% podatku obowiązuje wszystkich spełniających powyższy warunek od końca kwietnia 2021.