Filtry

Kopalnia Biznesu: bezzwrotne dotacje dla młodych na założenie firmy

Projekt Kopalnia Biznesu to bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Prowadzisz biznes w Pszczynie?
Kopalnia Biznesu: bezzwrotne dotacje dla młodych na założenie firmy


Co możesz otrzymać?
  • 23 050,00 zł bezzwrotnych środków na założenie własnej firmy,
  • do 2 600,00 zł miesięcznie na utrzymanie firmy przez pierwsze 6 miesięcy.


Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  • jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat, która nie kształci się i nie szkoli,
  • zamieszkuje na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego,
  • utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r.


Szczegóły dotyczące poszczególnych definicji oraz pozostałych kryteriów dostępu znajdują się Regulaminie rekrutacji na stronie internetowej www.rfp.pl w zakładce "Aktualne projekty".

Zadzwoń lub napisz:
tel. 723 041 910
e-mail: kopalniabiznesu@rfp.pl

"Kopalnia Biznesu to bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r." to projekt realizowany przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

kopalnia biznesu

ar / pless.pl