POLUB NAS NA FACEBOOKU
Filtry

Nabór na bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

Projekt "Kopalnia biznesu" to bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku.

Jest to projekt realizowany przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o., realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
  • są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą;
  • zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze;
  • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.).


Jakie wsparcie można uzyskać w projekcie?

W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:
  • szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
  • doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu;
  • wsparcie finansowe nawet do 38 650,00 zł w tym:

- 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz
- do 2.600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w projekcie?

W terminie naboru, który jest publikowany na stronie: rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-aktualnosci/ należy złożyć Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-dokumenty-do-pobrania/ poprzez jedną z form, o której mowa w informacji o naborze lub Regulaminie rekrutacji uczestników projektu.
Obecnie trwa nabór nr 1 i potrwa on do 30.04.2021 r.

Gdzie uzyskam informacje o projekcie?

rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/

Biuro projektu:
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
Telefon: 723 041 910 [Biuro projektu]
Telefon: 512 020 242 [Partner: ZGD Sp. z o.o.]
E-mail: kopalniabiznesu@rfp.pl

Trwa nabór na bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej
fot. Daria Kozłowska