POLUB NAS NA FACEBOOKU
Filtry

PUP: Niemal 500 tys. zł wsparcia na realizację kolejnych zadań

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie otrzymał decyzję o przyznaniu dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Od kwietnia w dalszym ciągu udziela pomocy przedsiębiorcom z powiatu pszczyńskiego w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie pozyskał dodatkowe środki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. - Otrzymaliśmy dzisiaj decyzję z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu naszemu urzędowi środków w wysokości 496 200 złotych z przeznaczeniem na finansowanie programu. Jego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb lokalnego rynku pracy w związku z COVID-19 - informuje Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie. Planowane wsparcie obejmuje dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne.

Od czterech miesięcy firmy, które w wyniku COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji mogą ubiegać się o środki w ramach Tarczy Antykryzysowej. Do 15 lipca pszczyński urząd pracy udzielił wsparcia 5374 przedsiębiorcom, którzy złożyli 5028 wniosków o pożyczkę, 602 wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz 657 wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.

Dodatkowo od organizacji pozarządowych wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne oraz 9 wniosków o udzielenie pożyczki.

- Do tej pory wypłaciliśmy na konta przedsiębiorców z powiatu pszczyńskiego 29,6 mln zł. Ochroniliśmy 7110 istniejących miejsc pracy oraz działalności gospodarczych. Warto wspomnieć, że 13. przedsiębiorcom umorzyliśmy już pożyczkę - mówi Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

Od 1 do 30 czerwca zarejestrowanych zostało 183. bezrobotnych (w roku 2019 - 160 osób).

PUP
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie pozyskał dodatkowe środki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia · fot. Powiat


Obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie prowadzi nabór wniosków:
  • o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla kościelnej osoby prawnej,
  • o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców,
  • o udzielenie pożyczki dla organizacji pozarządowej.


Wnioski można składać poprzez:

• portal praca.gov.pl - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP (zalecane),

• elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie ePUAP (/PUPPszczyna) - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP,

• skrzynkę oddawczą przy wejściu do siedziby PUP w Pszczynie, ul. Dworcowa 23, dostępna od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 16:00 - wniosek oraz jeden egzemplarz podpisanej umowy w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie,

• tradycyjną pocztę - przesyłając wniosek oraz jeden egzemplarz podpisanej umowy na adres Powiatowy Urząd Pracy ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna.

Dokumenty przekazywane drogą elektroniczną należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Zeskanowane dokumenty przesłane na adres mailowy - nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 723 991 209 lub 32 210 27 21 w godz. od 8.00 do 16.00 lub pisząc e-mail: a.sarapkiewicz@pszczyna.praca.gov.pl lub m.szczygiel@pszczyna.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje:

BM / pless.pl, źródło: Powiat