POLUB NAS NA FACEBOOKU
Filtry

Jak rozliczyć CIT w 2020 roku?

Materiał partnera:

Deklaracja CIT-8 to dokument, do którego złożenia zobowiązane są osoby prawne. Jest to deklaracja podatku, którą należy złożyć (uwaga!) do 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego danej jednostki. Ponieważ większość podmiotów za koniec roku przyjmuje koniec danego roku kalendarzowego, tak więc rozliczyć CIT-8 powinny one najpóźniej do 31 marca 2020 roku.

1. Jakie deklaracje należy złożyć?
2. Jak złożyć deklarację CIT-8?
3. Co się powinno znaleźć w deklaracji?

Jakie deklaracje należy złożyć?CIT-8 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2019. W terminie do 31 marca 2020 roku osoby prawne zobowiązane są do złożenia deklaracji CIT 8 za rok obrotowy 2019 równy rokowi kalendarzowemu. Ci podatnicy powinni skorzystać z wersji 28 formularza. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej i zapisze to wyraźnie w statucie albo w umowie spółki. Zdarza się nawet, że u niektórych podatników (z uzasadnionych względów) rok trwa dłużej lub krócej niż 12 miesięcy. Podmioty, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, a więcej rozpoczął się przed 1 stycznia 2019 roku oraz zakończył się po 31 grudnia 2019 roku, zobowiązani są wypełnić CIT-8 w wersji 27. Do końca marca należy rozliczyć podatek roczny CIT. Zapłata podatku nie musi jednak nastąpić tego samego dnia, co wysyłka CIT-8.Samą deklarację można złożyć oczywiście wcześniej, a więc również sam podatek można opłacić już po złożeniu formularza. Nie można tego jednak zrobić później niż 3 miesiące po zakończeniu roku podatkowego.

CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych wynosi w Polsce 19%. Dla podatników, których dochody nie przekroczyły wartości 1 200 000 euro jest to 9%. Podatek opłaca się w systemie zaliczkowym. Można go opłacać co miesiąc lub raz na kwartał. Zaliczki opłaca się do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni lub miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Wysokość zaliczki to wynik różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek z poprzednich miesięcy.

Jak złożyć deklarację CIT-8?CIT 8 za 2019 rok złożyć można jedynie w formie elektronicznej. Nie ma już możliwości złożenia papierowej wersji tego dokumentu. Niezależnie od tego, czy jesteś podmiotem jednoosobowym, zatrudniasz do 5 osób czy więcej - deklarację musisz złożyć za pośrednictwem tzw. bramki e-Deklaracje. Programy internetowe służące do wypełnienia deklaracj posiadają specjalne wtyczki, za pomocą których bezpośrednio łączą się z tą bramką. Po uzupełnieniu deklaracji możesz ją więc od razu wysłać. Nie musisz zapisywać pliku i jeszcze raz przechodzić przez system e-Deklaracji. Trzeba natomiast pamiętać, że deklaracja ta wymaga podpisu kwalifikowanego. Nie da się tutaj wykorzystać podpisu zaufanego ani danych autoryzujących (co jest dopuszczalne w przypadku niektórych rozliczeń PIT).

Co się powinno znaleźć w deklaracji?Programy CIT 8 2020 pomagają prawidłowo uzupełnić formularz deklaracji, trzeba jednak pamiętać, że należy do niej wprowadzić wszystkie przychody. W CIT-8 powinny się znaleźć informacje także o dochodach zwolnionych z opodatkowania. W przypadku większości podatników CIT wypełnienie deklaracji poprzedza sporządzenie finansowego oraz jego zatwierdzenie, a także rozliczenie podatku. Programy, które pomagają w wypełnieniu deklaracji wielokrotnie pozwalają ustrzec się przed omyłkami, błędami wynikającymi z nieuwagi. Przede wszystkim z tego powodu, jak i ze względu na oszczędność czasu, podatnicy chętnie z nich korzystają.