POLUB NAS NA FACEBOOKU
Filtry

ZUS, PPE, PPK - jak obliczyć wysokość emerytury?

Materiał partnera:

Odpowiednie zabezpieczenie finansowe ma istotne znaczenie po zakończeniu aktywności zawodowej. Należy pamiętać, że środki na emeryturze mogą być wypłacane z różnych źródeł. Warto sprawdzić, na ile pieniędzy można liczyć z ZUS, PPE oraz PPK.

ZUS, PPE, PPK - jak obliczyć wysokość emerytury?


System emerytalny w Polsce przechodzi większe lub mniejsze modyfikacje od lat, aby zapewnić Polakom godne życie na emeryturze. Niestety, wyniki tych przeobrażeń nadal nie są zadowalające. Od 1 stycznia 1999 roku wprowadzono pierwsze zmiany w systemie emerytalnym, które objęły tylko osoby urodzone po 1968 roku. W wyniku tych zmian system emerytalny oparto na zasadzie zdefiniowanej składki (uzależnienie od wysokości wpłacanych składek). Z czasem utworzono także Otwarte Fundusze Emerytalne (wkrótce zostaną zlikwidowane), a także Pracownicze Programy Emerytalne oraz konta IKE i IKZE. Trzy ostatnie miały charakter dobrowolny. Obecnie wdrażany jest program Pracownicze Plany Kapitałowe, który ma wesprzeć Polaków w długoterminowym oszczędzaniu na emeryturę.

- Nie wszystkie rozwiązania emerytalne zyskały popularność, chociaż przy IKE lub IKZE można zyskać korzyści podatkowe. Teraz wdrażane są w pierwszych firmach Pracownicze Plany Kapitałowe. Czy odniosą sukces? Jest na to duża szansa, jeśli spojrzeć na doświadczenie innych państw, w których funkcjonują podobne programy - zauważa ekspert ppk.info, portalu o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

- Warto już teraz oszacować, na jakie środki będzie można liczyć po przejściu na emeryturę. To pozwoli z wyprzedzeniem podjąć kroki, które mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej. Najlepiej policzyć, ile dostaniemy z ZUS, a do tego wziąć pod uwagę PPK lub PPE, ponieważ te programy będą funkcjonowały zamiennie w niektórych firmach - podkreśla ekspert.

Wysokość emerytury z ZUSPieniądze wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to podstawowe świadczenie emerytalne w Polsce. Można powiedzieć, że to filar finansowy polskiego emeryta. Niestety, to filar, który coraz bardziej się chwieje. Komisja Europejska wyliczyła, że do 2050 roku właśnie w Polsce pogorszy się najbardziej relacja między poziomem wynagrodzeń a poziomem nowych emerytur (stopa zastąpienia).

Już w 2030 roku nowi emeryci mogą dostawać tylko nieco ponad 41% swojej wcześniejszej pensji. Można to jednak sprawdzić. Oczywiście mowa tu jedynie o szacunkach, ale już one pozwalają zorientować się, na jaki poziom świadczeń będzie można liczyć za lat kilkanaście lub kilkadziesiąt. Takie szacunki pojawiają się na przykład w listach, które ZUS rozsyła do Polaków. Wysokość świadczenia emerytalnego można także wyliczyć samemu, korzystając z kalkulatora na stronie ZUS. Można wybrać wersję uproszczoną kalkulatora (podajemy mniej parametrów) lub wersję zaawansowaną. Należy wprowadzać tam dane zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami. Jeśli jesteśmy członkiem OFE, należy także dodać środki zgromadzone na koncie OFE. W ten sposób obliczymy wysokość prognozowanej emerytury na przyszły rok i na kolejne lata.

Ile przyniesie Ci PPE na emeryturze?Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) pojawiły się w Polsce już po reformie emerytalnej z 1999 roku. Obok OFE to najstarsze rozwiązanie nowego systemu emerytalnego. Niestety, PPE nigdy nie stały się zbyt popularne i nie stanowią ważnego wsparcia przyszłych emerytów. To oczywiście jeszcze może się zmienić. Część Polaków jednak odkłada pieniądze w PPE od lat. Te programy mogą przyjmować różne formy:

  • składki pracowników wpłacane do funduszu inwestycyjnego,
  • umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z UFK (ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy),
  • pracowniczy fundusz emerytalny,
  • zarządzanie zagraniczne.


Czy można już teraz wyliczyć, ile przyniesie nam PPE na emeryturze? Tak, chociaż znowu to będą tylko prognozy. Aby wyliczyć naszą emeryturę z PPE, najlepiej skorzystać z jednego z kalkulatorów, jakie dostępne są w Internecie. Często takie kalkulatory udostępniają również instytucje, które zajmują się prowadzeniem PPE. Do narzędzia online trzeba wprowadzić takie dane jak okres oszczędzania w PPE, miesięczna składka, roczna stopa waloryzacji wynagrodzenia, przewidywana roczna stopa zwrotu z PPE. W ten sposób otrzymamy szacowaną wysokość emerytury. Czasami można jeszcze podać, jaką kwotę chcielibyśmy wypłacać co miesiąc po zakończeniu aktywności zawodowej, a wtedy kalkulator wyliczy, jaką składkę należałoby wpłacać do PPE.

PPK - czy będzie ważnym wsparciem na emeryturze?Pracownicze Plany Kapitałowe wdrażane są dopiero w pierwszych firmach, więc trudno jednoznacznie stwierdzić, czy rzeczywiście staną się istotnym wsparciem na emeryturze. Jednak oszczędzanie, tym bardziej długookresowe, zawsze jest korzystne. Wielu polskich pracowników nurtuje jednak pytanie, ile pieniędzy będą mogli zgromadzić na PPK. To również można łatwo oszacować.

Z pomocą przychodzą także specjalne kalkulatory. W takim narzędziu należy podać wiek przystąpienia do PPK, obecne wynagrodzenie brutto, podstawową i dodatkową składkę pracownika, wpłaty pracodawcy, wiek, do którego będzie kontynuowane oszczędzanie oraz sposób wypłaty środków z PPK. Na przykład pracownik, który ma 30 lat, zarabia brutto 3500 zł, wpłaca do PPK 2% wysokości wynagrodzenia (pracodawca również 2%) i będzie oszczędzał do 65. roku życia, zgromadzi 140 883 zł. Jednorazowo wypłaci 35 221 zł, a co miesiąc będzie otrzymywał niezależnie od świadczeń ZUS 881 zł. Oblicz wysokość emerytury z PPK na portalu ppk.info.

Wielu Polakom emerytura wydaje się czymś odległym. Jednak już teraz warto pomyśleć o swojej przyszłości i przeanalizować różne rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo finansowe w jesieni życia. Dzięki różnym kalkulatorom można także oszacować skuteczność każdego z tych rozwiązań.