Filtry

Komu jest potrzebne świadectwo pracy?

Materiał partnera:

Świadectwo pracy to dokument wystawiany przez pracodawcę, który zawiera informacje na temat tego, jakie pracownik zajmował stanowisko i jakie wykonywał obowiązki. Wiele osób słyszało jednak o tym dokumencie, ale go nie dostało.

1. Jakie informacje zawiera świadectwo pracy?
2. Jak przygotować świadectwo pracy?
3. Kto może otrzymać dokument?
4. Co ze świadectwem pracy w przypadku śmierci?

Najczęściej wynika to z tego, że świadectwo wystawia się dopiero w momencie rozwiązania stosunku pracy. Tym samym, jeżeli wciąż pracujesz dla tego samego pracodawcy, to nie ma podstaw do wystawienia tego typu dokumentu.

Jakie informacje zawiera świadectwo pracy?Prawidłowo przygotowane świadectwo pracy zawiera informacje, które mogą ułatwić pracownikowi znalezienie nowej pracy. W dokumencie powinny się znaleźć przede wszystkim informacje o tym, przez jaki okres pracownik wykonywał swoje obowiązki oraz jaki rodzaj pracy mu powierzono. Warto jednak pamiętać, że w świadectwie znajdzie się również informacja o sposobie ustania stosunku pracy. Dodatkowo dokument musi zawierać listę urlopów, z których pracownik korzystał podczas obowiązywania stosunku pracy.

Jak przygotować świadectwo pracy?W firmach, w których jest mała rotacja pracowników i rzadko dochodzi do zwolnień, często pojawia się problem z przygotowaniem takiego dokumentu. Na szczęście nie trzeba tracić czasu i robić tego samodzielnie, bo można skorzystać z gotowego wzoru. Jeden z najpopularniejszych dostępny jest w zakładce świadectwo pracy, gdzie można podejrzeć dokument lub wypełnić go online. Wspomniana strona zawiera również wiele innych druków i formularzy, które mogą się przydać w każdej firmie. Warto więc regularnie sprawdzać nowe pisma, których wzory zostały udostępnione na stronie. Korzystanie z nich pozwoli uniknąć wielu błędów, które później wymagałyby poprawiania pism.

świadectwo pracy


Kto może otrzymać dokument?Po wystawieniu świadectwa pracy pracodawca powinien przekazać dokument pracownikowi. Jeżeli jednak nie może on osobiście odebrać dokumentu, istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej, która będzie mogła odebrać świadectwo w formie papierowej lub elektronicznej. Nawet jeżeli komuś wydaje się, że dokument nie przyda mu się w następnej pracy, warto go schować do segregatora, aby w razie potrzeby mieć do pod ręką. Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, nowy pracodawca może zażądać przedstawienia świadectwa pracy. W niektórych przypadkach firmy wymagają od kandydatów świadectw z kilku poprzednich miejsc pracy.

Co ze świadectwem pracy w przypadku śmierci?Może się zdarzyć, że do rozwiązania stosunku pracy dojdzie z przyczyn, na które nikt nie ma wpływu i których nie da się przewidzieć, czego przykładem jest śmierć pracownika. Nawet w takiej sytuacji pracodawca ma jednak obowiązek sporządzenia świadectwa pracy, przy czym dokument powinien trafić do akt osobowych dotyczących zmarłej osoby. Świadectwo może być potrzebne rodzinie zmarłego pracownika, która będzie się starała o emeryturę lub rentę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca powinien więc być przygotowany na to, że spadkobiercy mogą złożyć wniosek o wydanie świadectwa. Wówczas pracodawca ma siedem dni na jego dostarczenie.

Więcej informacji na temat przepisów związanych ze świadectwem pracy oraz sposobów przechowywania dokumentacji pracowniczej znajdziesz na stronie z drukami i formularzami. Aktualnie w bazie znajduje się ponad 5200 różnych wzorów, a przez pierwsze trzydzieści dni korzystania z zawartości serwisu nie poniesiesz żadnych opłat.