Filtry

Dochody włodarzy z powiatu. Kto w ubiegłym roku zarobił najwięcej?

Samorządowcy złożyli oświadczenia majątkowe za 2019 rok. Sprawdziliśmy, ile w ubiegłym roku zarobili starosta, burmistrz i wójtowie z powiatu pszczyńskiego.

W Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych jednostek można znaleźć informacje o zgromadzonych przez włodarzy środkach pieniężnych, posiadanych nieruchomościach i akcjach, osiąganych dochodach, mieniu ruchomym oraz zobowiązaniach. My przyjrzeliśmy się ich dochodom uzyskanym w ubiegłym roku.

Należy w tym miejscu wskazać, że na pensję włodarzy składają się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz dodatek za wieloletnią pracę. Ponadto samorządowcy mogą otrzymywać nagrody jubileuszowe oraz inne świadczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ustalenie wysokości wynagrodzenia włodarzy jest w kompetenecjach rady gminy.

Zarobki włodarzy
fot. pless.pl


Zestawienie zaczynamy od starosty powiatu pszczyńskiego. Barbara Bandoła w 2019 roku otrzymała 130.802,31 zł brutto z tytułu zatrudnienia. Z kolei wicestarosta Damian Cieszewski wykazał, że jego wynagrodzenie ze stosunku pracy w ubiegłym roku wyniosło 125.928,14 zł brutto.

Zarobki włodarzy
fot. pless.pl


W gminie Pszczyna to zastępca burmistrza osiągnęła wyższe dochody w 2019 roku. Barbara Sopot-Zembok zarobiła 190.878,87 zł brutto. Natomiast burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol w oświadczeniu majątkowym poinformował, że jego dochód z tytułu zatrudnienia wyniósł 139.443,60 zł brutto.

Zarobki włodarzy
fot. pless.pl


Wójt Pawłowic Franciszek Dziendziel z tytułu umowy o pracę otrzymał w ubiegłym roku 187.630,23 zł brutto. Jego zastępcą, a jednocześnie sekretarzem gminy jest Joanna Śmieja. Jej wynagrodzenie w roku 2019 wyniosło 117.126,68 zł brtutto.

Zarobki włodarzy
fot. pless.pl


Jan Słoninka, zatrudniony w Urzędzie Gminy Miedźna na stanowisku wójta, w oświadczeniu majątkowym za 2019 rok wykazał dochód opiewający na kwotę 138.308,82 zł brutto. Renata Łuniewska, zastępca wójta oraz sekretarz gminy, z tytułu umowy o pracę otrzymała 128.380,48 zł brutto, natomiast z tytułu umów zleceń sekretarza gminy - 1327,20 zł.

Zarobki włodarzy
fot. pless.pl


Ubiegłoroczny dochód z tytułu zatrudnienia Mariana Pawlasa na stanowisku wójta gminy Suszec wyniósł 133.759,29 zł. Tymczasem jego zastępca Krzysztof Majeran zarobił 67.269,78 zł brutto.

Zarobki włodarzy
fot. pless.pl


W gminie Kobiór funkcję wójta pełni Eugeniusz Lubański. W minionym roku jego wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy wyniosło 133.211,33 zł brutto.

Zarobki włodarzy
fot. pless.pl


Włodarzem gminy Goczałkowice-Zdrój jest Gabriela Placha. Jej ubiegłoroczny dochód opiewa na kwotę 131.879,12 zł brutto. W tej gminie, podobnie jak w Kobiórze, również nie ma stanowiska zastępcy wójta.

BM / pless.pl