Filtry

[ZDJĘCIA] Targi pracy dla uchodźców z Ukrainy

Ponad 30 osób z Ukrainy przyszło w czwartek, 31 marca do pawłowickiego Centrum Kultury na spotkanie mające charakter Targów Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie i gminę Pawłowice.

Targi pracy dla uchodźców z Ukrainy - 31.03.2022 · fot. powiat


Podczas spotkania można było dowiedzieć się, jak funkcjonuje polski rynek pracy, jakie są zasady rejestracji w urzędzie pracy, a także otrzymać konkretne informacje o zatrudnieniu. Przybyłe panie były przedstawicielkami różnych zawodów, począwszy od prawniczek i ekonomistek poprzez inżynierkę-konstruktorkę, kosmetyczkę, szwaczkę oraz osoby, które do tej pory nie pracowały, ale chętnie podjęłyby się jakiegoś zajęcia. Zapewnienie zatrudnienia w pełni odpowiadającego kwalifikacją jest z reguły niemożliwe, ponieważ poważną barierę stanowi brak znajomości języka polskiego.

Prowadząca spotkanie Katarzyna Szczotka Zastępca Dyrektora PUP zachęcała do rejestracji w pszczyńskim urzędzie, podkreślając korzyści, jakie się z tym wiążą, m.in. możliwość pozyskania wsparcia w formie otrzymania stażu, robót publicznych, interwencyjnych czy doposażenia stanowiska pracy. Przedstawione zostały również aktualne oferty pracy od lokalnych pracodawców z powiatu pszczyńskiego i okolic. Zachętą do szukania pracy w pobliżu miejsca zamieszkania jest darmowy transport zarówno Lokalną Komunikacją w gminie Pawłowice jak i autobusami MZK kursującymi w kierunku Jastrzębia-Zdroju czy Żor.

Na pytania Ukrainek odpowiadały też obecne na spotkaniu Katarzyn Włach - kierownik Referatu Obsługi Cudzoziemców i EURES oraz Marta Szmuk - doradca zawodowy. Nieoceniona jako tłumaczka okazała się Mirosława Kulczyk Dyrektorka Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Pszczynie.

Aby przybyłe panie, w szczególności mamy, mogły spokojnie wysłuchać informacji dotyczących zatrudnienia, wolontariuszki z gminy Pawłowice zapewniły opiekę dla dzieci organizując dla nich gry i zabawy. Gmina Pawłowice planuje w najbliższym czasie zorganizowanie podobnego spotkania.

Wszystkich pracodawców poszukujących pracowników i mających oferty pracy dla osób z Ukrainy zachęcamy do kontaktu z PUP w Pszczynie: tel. 723 9991 209, 32 210 27 30 lub 34 oraz mailowo: ukraina@pszczyna.praca.gov.pl

Понад 30 людей з України приїхали вчора до Культурного центру Павловіце на зустріч у формі Ярмарку вакансій, організовану Повітовою агенцією зайнятості в Пщині та ґміною Павловіце.

Під час зустрічі можна було дізнатися, як функціонує польський ринок праці, які правила реєстрації в бюро зайнятості, а також отримати конкретну інформацію про працевлаштування. Жінки, які приїхали, були представницями різних професій, від юристів і економістів, через інженерів-конструкторів, косметологів, швачок і людей, які досі не працювали, але готові влаштуватися на роботу. Як правило, забезпечити працевлаштування, що відповідає кваліфікації, неможливо, оскільки незнання польської мови є серйозною перешкодою. Заступник директора ПУП Катажина Щотка, яка вела зустріч, закликала зареєструватися в офісі Пщина, наголосивши на пов’язаних з цим перевагах, в т.ч. можливість отримання підтримки у вигляді стажування, громадських робіт, втручання або додаткового обладнання робочих місць. Також були представлені актуальні пропозиції роботи від місцевих роботодавців з Пщинського повіту та околиць. Стимулом шукати роботу поблизу місця проживання є безкоштовний транспорт, як місцевим транспортом у ґміні Павловіце, так і автобусами MZK, які курсують у напрямку Ястшембе-Здруй чи Жори. На запитання українок також відповідали Катажина Влах - керівник служби у справах іноземців та відділу EURES та Марта Шмук - кар’єрний радник, які були присутні на зустрічі. Неоціненною як перекладач виявилася директор психолого-педагогічної клініки в Пщині Мірослава Кульчик. Для того, щоб жінки, а особливо матері, мали можливість спокійно почути інформацію про роботу, волонтери гміни Павловіце подбали про дітей, організувавши для них ігри та заходи. Подібну зустріч найближчим часом планує організувати гміна Павловіце.

Усі роботодавці, які шукають працівників та мають пропозиції роботи для вихідців з України, просимо звертатися до ПУП у Пщині: тел.723 9991 209, 32 210 27 30 або 34 та електронною поштою: ukraina@pszczyna.praca.gov.pl

(tłumaczenie: googletranslate)

Gminny Ośrodek Kultury Pawłowice

43-250 Pawłowice
ul. Zjednoczenia 67

tel. 32 4722 570

ar / pless.pl
źródło: Powiat