Filtry

Bezrobocie w powiecie pszczyńskim - sytuacja na ryku pracy

Stopa bezrobocia w powiecie pszczyńskim w porównaniu do okresu styczeń - luty ubiegłego roku wzrosła z 2,9 do 4,1 procent - informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

PUP
Bezrobocie w powiecie pszczyńskim - jak wygląda sytuacja? · fot. Powiat


- Na bieżąco monitorujemy sytuację na naszym powiatowym rynku pracy. Nie tylko na podstawie dostępnych w naszych systemach danych ale również w oparciu o statystyki przygotowywane przez GUS czy opracowania własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Odnosząc się do stopy bezrobocia w powiecie pszczyńskim, porównując miesiące styczeń - luty roku ubiegłego, obserwujemy wzrost z 2.9 do 4,1 procent - mówi dyrektor PUP Bernadeta Sojka-Jany. - Z danych wynika, że stan na 23 lutego ubiegłego roku to 1251 osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Obecnie jest to 1860 osób.

bezrobocie, styczeń-luty 2021 , pup pszczyna


- Dobrą informacją jest to, że w miesiącu lutym nie otrzymaliśmy zgłoszeń o planowanych zwolnieniach grupowych z naszego terenu. Kolejnym optymistycznym sygnałem są napływające oferty pracy od naszych pracodawców. Pozyskaliśmy również dodatkowe środki z funduszy unijnych na aktywizację osób, które utraciły pracę w związku z Covid-19. Ponadto, urząd na bieżąco rozpatruje wnioski i wypłaca wsparcie w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych. Do tej pory wparliśmy blisko 10370 miejsc pracy w naszym powiecie na łączną kwotę 42 547 076,39 zł - informuje dyrektor.

Szczegółowy raport z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2020 będzie dostępny najdalej od połowy marca.

Środki pomocowe, które wyda Powiatowy Urząd Pracy w 2021 roku:Środki przyznane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, jakimi dysponuje PUP w roku 2021

  • Środki na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - 1 mln 806 tys. 123 zł
  • środki na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej RPO - 1 mln 343 tys. 080 zł
  • środki na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej POWER - 1 mln 413 tys. 913 zł


Łącznie 4 mln 563 tys. 117 tys. zł.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2021 wyniosły 645 tys. 600 zł. Nabór wniosków zakończono na początku lutego. Trwa ich rozpatrywanie.

Realizacja tarczy antykryzysowej w powieciebezrobocie, styczeń-luty 2021 , pup pszczyna

ar / pless.pl