Filtry

Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu "Absolwent" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Udział w projekcie rozpocznie się od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.

Kto może wziąć udział w projekcie?Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:
 • Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
 • Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.


Co oferujemy w ramach projektu? • Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
 • Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
 • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.


Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej.

Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Jakie dokumenty musisz złożyć? • Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
 • Orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.


Rekrutacja trwa w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/

Więcej informacji możesz uzyskać, kontaktując się z biurem Fundacji Znajdź Pomoc (Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa); e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl; tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Udział w projekcie pozwoli na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy. Liczba miejsc jest ograniczona. Wartość projektu finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 960 776 zł.

Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością

BM / pless.pl, źródło: UM Pszczyna