Filtry

Nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 lutego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie rozpoczął nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej". Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł.

- Stan epidemiczny wpływa w sposób istotny na nasze życie, w tym na sytuację ekonomiczną firm. Nowy instrument wsparcia przeznaczony jest dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z określonych branż, które najbardziej dotknięte zostały ograniczeniami wprowadzonymi w związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19 - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili - jako rodzaj przeważającej działalności - działalność gospodarczą oznaczoną jednym z kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007. Jednocześnie ich działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 listopada ubiegłego roku, a także przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl w terminie od 1 lutego do 31 marca 2021 roku.

- Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie przekazać do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy - informuje Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie i dodaje, że wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie, bądź dzwoniąc pod numer telefonu 32 210 27 21.

BM / pless.pl, źródło: Powiat