Filtry

Niemal 650 tys. zł na kształcenie pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2021 rok.

Od 27 stycznia do 2 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie prowadzony będzie nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przedsiębiorcy z powiatu pszczyńskiego będą mieć do dyspozycji niemal 650 tys. zł. - Pieniądze pracodawcy mogą przeznaczyć na kursy, studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, a także niezbędne badania lekarskie i psychologiczne oraz ubezpieczenie - informuje Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

W pierwszej kolejności dofinansowania będą udzielane zgodnie z priorytetami Ministra ds. Pracy. Dzięki środkom KFS przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie wynoszące 80% kosztów kształcenia ustawicznego, a mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania.

- Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala zwiększyć kompetencje pracowników i zapewnić ich rozwój, znacznie ograniczając koszty pracodawcy - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Aby skorzystać z dofinansowania pracodawcy, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu pszczyńskiego, mogą składać wnioski w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie.

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w formie elektronicznej bądź papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w urzędzie poprzez pozostawienie dokumentów w skrzynce podawczej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 210 27 48 lub 32 210 27 47. Szczegóły naboru oraz druki wniosków do pobrania dostępne są na stronie internetowej w zakładce Urząd/Aktywne formy-nabory wniosków. Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone wyłącznie na aktualnym druku.

BM / pless.pl, źródło: Powiat