Filtry

Praca w Balticon jako ślusarz-spawacz. Jakie obowiązki i wymagania, opinie?

Materiał partnera:

Zespół Balticonu stanowi 280 osób, które zajmują wiele różnych stanowisk. Wykonują swoją pracę w różnych działach, które są ze sobą ściśle powiązane. Każda jednostka jest ważna, gdyż wkład jej pracy jest istotny dla sprawnego funkcjonowania firmy. To zarówno pracownicy pracujący w biurze głównym, pracownicy w naszych oddziałach handlowych jak również całe zespoły depotowe, które na co dzień mają bezpośrednią styczność z kontenerami, czyli produktem, wokół którego prowadzona jest cała działalność Balticonu. Na depocie znaczącą grupą pracowników są ślusarze-spawacze. Dzięki nim kontenery są na bieżąco naprawiane i odnawiane.

Whitpress


Ślusarz-spawacz - czym się zajmuje?Głównym zadaniem ślusarza-spawacza jest naprawa kontenerów morskich zgodnie ze standardami armatorskimi. Jego prace naprawczo-renowacyjne obejmują m.in.: wycinanie i spawanie uszkodzonych fragmentów, mocowanie naprawionych lub nowych elementów czy naprawy izolacyjne. Wszelkie działania naprawcze odbywają się przy zachowaniu najwyższych kryteriów bezpieczeństwa pracy, gdyż jest to praca ze sprzętem specjalistycznym oraz w różnych warunkach. Ślusarz-spawacz współpracuje także z całym działem depotowym w zakresie prac na konkretnych kontenerach.

Kto może zostać ślusarzem-spawaczem?


Na to stanowisko ubiegać się mogą osoby, które mają wyuczony zawód ślusarza/spawacza, bądź są po specjalistycznych kursach. Osoba na tym stanowisku powinna znać i stosować zasady BHP oraz wykazywać się dobrą sprawnością fizyczną. Ślusarz-spawacz powinien także cechować się dobrą organizacją pracy, gdyż terminowość i zgranie z resztą zespołu na depocie jest istotne. W jego pracy niezwykle ważna jest także dokładność i precyzja wykonywanych działań naprawczych, ponieważ bardzo często naprawiony przez niego kontener transportuje następnie ładunek na drugi koniec świata w różnych warunkach atmosferycznych.

Whitpress


Praca jako ślusarz-spawacz w BalticonŚlusarz-spawacz zatrudniony w Balticonie wypowiada się następująco na temat swojego stanowiska:

Nasz dział dzieli się na 3 strefy. W pierwszej strefie naprawiane są tzw. "bomby", czyli kontenery, które wymagają szybkich drobnych napraw, jak np. zaspawanie małej dziurki. Druga strefa to kontenery, które są poważnie uszkodzone i których naprawa jest czasochłonna. W trzeciej strefie naprawia się zaś chłodnie.

Zaletą pracy na depocie Balticonu jest to, iż zostałem przyjęty po zrobieniu kursów bez doświadczenia. Na stanowisku młodszego ślusarza-spawacza zacząłem od działu "bomb", gdzie uczyłem się pod okiem brygadzisty drobnych napraw i zdobywałem doświadczenie. Gdy nabrałem wprawy i praktyki, możliwy był awans oraz zmiana strefy pracy na poważniejsze naprawy, gzie można się wykazać. Dodatkowo zawsze można liczyć na wsparcie brygadzistów oraz kierownika.

W naszym fachu niezmiernie ważna jest precyzja, szczególnie w strefie chłodni, gdyż jakość naprawy izolacji ma później wpływ na odpowiednie utrzymanie temperatury przez chłodnię podczas transportu towaru. Warto mieć też dobrą kondycję fizyczną ponieważ montujemy elementy zarówno niewielkie jak i większych gabarytów. Współpracujemy również z całym depotem, a także z działem handlowym, otrzymując na bieżąco zlecenia kontenerów wymagających naprawy bądź odświeżenia.


PodsumowanieŚlusarze-spawacze to bardzo potrzebni specjaliści dla Balticonu. Poprzez wewnętrzne szkolenia zdobywają doświadczenie i stają się częścią bardzo ważnego działu. Dzięki nim główny produkt firmy, jakim jest kontener może sprawnie przewozić ładunki. Na ich pracy polega cała firma, gdyż bez niej wiele kontenerów nie zostałoby sprzedanych, wynajętych ani nie wyruszyłoby w dalszą trasę.