Filtry

W Bielsku-Białej przybywa osób, które nie mają pracy

Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na sytuację na rynku pracy. Po raz pierwszy od trzech lat stopa bezrobocia w Bielsku-Białej wzrosła.

Bezrobocie
W Bielsku-Białej przybywa osób, które nie mają pracy · fot. pixabay.com


Jak wynika z raportu o stanie miasta, wybuch pandemii koronawirusa w 2020 roku zakłócił stale obserwowaną na przestrzeni ostatnich lat spadającą stopę bezrobocia w Bielsku-Białej. Na koniec 2020 r. w Bielsku-Białej stopa bezrobocia wynosiła 2,7 procent. W 2020 r. najniższa stopa bezrobocia w Bielsku-Białej była w miesiącach: styczniu oraz lutym i wyniosła 1,8 procent, najwyższa stopa bezrobocia była w natomiast w miesiącu: grudniu i wyniosła 2,7 procent.

Tendencja jest więc rosnąca. Dla porównania, w grudniu 2017 roku stopa bezrobocia wynosiła 2,3 procent, w 2018 1,9 procent a w 2019 1,7 procent. Warto jednak dodać, że na koniec 2020 roku w całym kraju 6,2 procent osób w wieku produkcyjnym nie miało pracy, a na terenie województwa śląskiego - 4,9 procent.

Z opracowania wynika także, że mimo wzrostu bezrobocia w Bielsku-Białej, pod tym względem w mieście jest niemal najlepiej spośród wszystkich śląskich gmin tylko Katowice (1,7 procent) miały niższą stopę bezrobocia niż Bielsko- Biała.

Największą grupę bezrobotnych w Bielsku-Białej w 2020 r. stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (23,09 procent ogółu bezrobotnych) oraz policealnym i średnim zawodowym (22,25 procent ogółu bezrobotnych). Najmniejszy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem średnim (11,83 procent ogółu bezrobotnych).

W 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach koordynował badanie pn. "Barometr zawodów 2021", które jest krótkookresowym, jednorocznym badaniem jakościowym określającym zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku.

Wynika z niego, że prognozuje się, iż w 2021 roku w Bielsku-Białej wśród zawodów deficytowych znajdą się między innymi następujące zawody: dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, lekarze, listonosze i kurierzy, magazynierzy, murarze i tynkarze, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, robotnicy budowlani, spawacze, sprzątaczki i pokojowe, sprzedawcy i kasjerzy ślusarze, zaopatrzeniowcy i dostawcy.

raz / bielsko.info