Menu

INŻYNIER JAKOŚCI

Helvoet Polska Sp. z o.o.

Bestwina

Miejsce pracy: Kaniów

Zakres obowiązków:

• Nadzór nad wymaganiami klienta w produkcji
• Nadzór nad procesem reklamacji
• Nadzór nad wskaźnikami jakościowymi oraz rozwiązywanie bieżących problemów jakościowych
• Inicjowanie działań związanych z ciągłym doskonaleniem
• Opracowywanie oraz prowadzenie dokumentacji jakościowej
• Prowadzenie audytów wewnętrznych (procesu, produktu, systemu)
• Udział w audytach klienta oraz audytach certyfikujących 
• Działanie zgodnie ze specyfikacją techniczną ISO TS 16949, specyfikacją VDA 6.3 oraz wymaganiami Klienta

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe - techniczne 
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• Praktyczna znajomość narzędzi jakościowych 
• Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
• Uprawnienia auditora ISO TS 16949, uprawnienia licencjonowanego auditora VDA 6.3 będą dodatkowym atutem
• Możliwość podróży w kraju i za granicą
• Umiejętność hierarchizowania oraz delegowania zadań i celów
• Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Samodzielne stanowisko
• Przyjazne środowisko pracy
• Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Szanowni Państwo,
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w Helvoet Polska Sp. z o.o. uprzejmie prosimy o dołączenie poniżej klauzuli, konsekwencją braku klauzuli w przesłanym przez Państwa CV będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji ( w tym wizerunku) przez Helvoet Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie. na potrzeby prowadzenia aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych ( w tym również na inne stanowiska). Zostałam/em poinformowana/y, przez Administratora Danych Osobowych, tj. Helvoet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kontakt: ul. Łotewska 17/2, 03-918 Warszawa) o tym, że:
1. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wobec mnie. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celi realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail z wybranym żądaniem na adres mailowy: Wioletta.Mieszczak@helvoet.com
3. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
4. Poprzez przesłanie mojego CV na adres mailowy moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania grupie Google ( Google LLC, Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Google Australia Pty Ltd).
5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia postępowań rekrutacyjnych, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od dnia przesłania CV.
6. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Kontakt

Tel. 32 733 83 01
Ilość wysłanych formularzy: 1
Następne » Powrót