Filtry

Ubezpieczenie GAP - poznaj sposób na utrzymanie wartości pojazdu

Materiał partnera:

GAP to ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu będącego w leasingu lub sfinansowanego za pomocą kredytu. Zapewnia ono ochronę ubezpieczonego przed poniesieniem strat finansowych wynikających z różnicy pomiędzy ceną nowego pojazdu, a jego wartością rynkową w chwili powstania szkody. Dowiedz się, jak dokładnie działa GAP w leasingu.

Ubezpieczenie GAP - poznaj sposób na utrzymanie wartości pojazdu


GAP leasing - co to jest?GAP (Guaranteed Asset Protection) to ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu. Jest polisą nieobowiązkową przeznaczoną dla osób kupujących samochód na kredyt lub korzystających z leasingu. Może zostać zawarte dla aut nowych lub używanych, które nadal mają dużą wartość. Zapewnia ono ochronę osobom decydującym się takie finansowanie przed stratami finansowymi w przypadku wystąpienia szkody całkowitej (całkowitego zniszczenia pojazdu) lub kradzieży auta.

W razie szkody GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością początkową pojazdu a jego aktualną ceną rynkową. Co istotne, w przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu nie ma znaczenia, czy kredytobiorca/leasingobiorca był poszkodowanym czy też sprawcą. Pomimo, że najczęściej GAP leasing jest kojarzony z samochodami, mogą nim zostać objęte także inne pojazdy, np. motocykle.

Ubezpieczenie GAP w leasingu a ubezpieczenie ACKażdy, kto decyduje się na podpisanie umowy leasingu pojazdu, musi obowiązkowo zawrzeć ubezpieczenie OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) oraz AC (autocasco). Pierwsze z wymienionych obejmuje kompensację szkód poniesionych w wyniku zdarzeń drogowych spowodowanych przez pojazd ubezpieczony, drugie chroni przed skutkami szkód powstałych w wyniku zdarzenia niezależnego od woli osoby ubezpieczonej. Dlaczego zatem warto zawierać dodatkowe ubezpieczenie GAP?

Polisy OC i AC mogą okazać się niewystarczające, gdy dojdzie do kradzieży samochodu lub stwierdzenia szkody całkowitej pojazdu (z polisy AC odszkodowanie będzie miało wysokość odpowiadającą wartości rynkowej auta na dzień powstania szkody). W takiej sytuacji polisa GAP leasing może stanowić uzupełnienie odszkodowania z AC, będzie rekompensować różnicę między wartością początkową a aktualną ceną rynkową pojazdu.

Ubezpieczenie gap w leasingu - rodzaje  • GAP fakturowy - ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty kwoty będącej różnicą pomiędzy ceną samochodu widniejącą na fakturze, a wartością auta w dniu zdarzenia, w wyniku którego powstała szkoda. Jest to najkorzystniejsza, ale też najdroższa opcja.
  • GAP indeksowy - ubezpieczyciel wypłaca rekompensatę w wysokości 20-30% wartości skradzionego lub zniszczonego samochodu (dokładna kwota zależy od warunków określonych w umowie). Kwota do wypłaty jest więc indeksowana o wartość, która była przyjęta w polisie GAP.
  • GAP finansowy - towarzystwo ubezpieczeń pokrywa różnicę pomiędzy pozostałymi do spłaty ratami leasingu, a kwotą odszkodowania wypłaconego z AC. Ta forma ubezpieczenia jest korzystna w przypadku leasingu z niskim wkładem własnym oraz z wysoką kwotą wykupu pojazdu. Leasingobiorca będzie mógł wówczas spłacić zobowiązanie, nie ponosząc negatywnych konsekwencji finansowych.