Filtry

Kurs na wózki widłowe - jak zostać operatorem wózka widłowego?

Materiał partnera:

Dziś bez wózków widłowych nie istniałyby nie tylko centra logistyczne czy zakłady przemysłowe, ale i sklepy wielkopowierzchniowe, supermarkety czy hurtownie. Wózki widłowe to najważniejsze pojazdy w transporcie wewnętrznym i magazynowaniu. Obecnie coraz więcej osób decyduje się na pracę jako operator wózka widłowego. Należy pamiętać, że wózki widłowego posiadają różnorakie zastosowania technologiczne, różne napędy i pełną gamę oprzyrządowania. Zanim będziesz mógł pracować w tym zawodzie, musisz poznać techniczną stronę wózków widłowych i zdobyć specjalnie uprawnienia.

Wózki jezdniowe podnośnikowe - rodzaje, zastosowanie urządzeńWózki jezdniowe podnośnikowe to oficjalna nazwa wózków nazywanych potocznie widłowymi. Są to kołowe pojazdy mechaniczne o napędzie silnikowym. Wykorzystuje się je w transporcie bliskim, wewnętrznym przy magazynowaniu. Mogą przewozić ładunki umieszczone najczęściej na paletach o wadze kilkudziesięciu ton - są to wózki wysokiego składowania. Na placach przeładunkowym stosuje się wózki kontenerowe.

Podział wózków ze względu na napędZe względu na napęd możemy wyróżnić trzy rodzaje wózków: spalinowe, gazowe i elektryczne. Wózki widłowe spalinowe są napędzane olejem napędowym, benzyną i gazem LPG/CNG. Emitują spaliny i powinny być używane na otwartej przestrzeni. W zamkniętych pomieszczeniach należy stosować specjalne filtry. Wózki widłowe gazowe są napędzane gazem i polecane do przestrzeni otwartych. Wózki widłowe elektryczne czyli akumulatorowe stosuje się wszędzie tam, gdzie nie można stosować wózków spalinowych i gazowych. Są ciche, a bateria starcza na około 8 godzin pracy.

Podział wózków ze względu na funkcjeZe względu na funkcje wyróżniamy 6 rodzajów wózków widłowych. Wózki widłowe boczne służą to załadunku bocznego, operator siedzi bokiem do kierunku jazdy. Wózki widłowe terenowe są idealne na place budowy i miejsca o nierównej powierzchni i trudnym dostępie. Wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem to ładowarki teleskopowe, mają daleki zasięg pracy. Wózki widłowe podnośnikowe sterowane z poziomu lub podestu roboczego to takie, w którym operator steruje wózkiem stojąc na podeście lub przy wózku. Mamy także wózki widłowe z wysuwanym masztem i takie, które podnoszą osobę obsługująca wraz z załadunkiem.

Predyspozycje zawodoweOperator wózka widłowego to zawód nie tylko dla osób młodych, ale również sposób na przekwalifikowanie się pracowników z doświadczeniem. To praca nie tylko dla osób, które chcą pracować wyłącznie jako operator wózka widłowego, ale również dodatkowa umiejętność w szerokorozumianym transporcie np. u kierowców zawodowych. Pracodawcy zawsze doceniają wysokie kompetencje i kwalifikacje, za nimi idą wyższe zarobki i szersze możliwości zawodowe. Operator wózka widłowego nie musi pracować w jednym miejscu, ponadto z łatwością znajdzie pracę za granicą.

Jeśli chcesz zrobić kurs obsługi wózków jezdniowych i ubiegać się o uprawnienia na wózki widłowego musisz mieć skończone 18 lat i posiadać minimum wykształcenie podstawowe, czyli mieć ukończona podstawówkę. Oczywiście należy nie mieć przeciwskazań zdrowotnych, co stwierdza lekarz stosowanym zaświadczeniem. Warto posiadać także kompetencje tak zwane miękkie. Między innymi odporność na stres, zaangażowanie, potrzebę rozwoju czy inicjatywę.

Operator wózka widłowego obsługuje wózek przemysłowy, do jego podstawowych obowiązków należy kilka czynności. Z oczywistych jest to załadunek i rozładunek towaru oraz sterowanie urządzeniami do podnoszenia. Musi także dbać o ogólny stan techniczny pojazdu, przestrzegać zasad BHP i regulaminu zakładu. Jest również odpowiedzialny za działanie wszystkich układów wózka, a jeśli są usterki, to musi je zgłosić do przełożonych. Naprawa może dokonywać jedynie konserwator z uprawnieniami.

Kursy na wózki widłoweJeśli chcesz zdobyć uprawnienia na wózek widłowy musisz odbyć i ukończyć kurs oraz zdać egzamin państwowy. Kursy na wózki widłowe to szkolenie z zakresu części teoretycznej i praktycznej. Najlepsze szkoły dostarczają nam materiałów szkoleniowych i załatwiają wszelkie formalności związane z egzaminem w Urzędzie Dozoru Technicznego. Aby mieć upoważnienie do prowadzenia wózków widłowych musisz posiadać legitymację UDT lub Książkę Operatora, którą wystawia Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Zdobyte uprawnienia są bezterminowe i upoważniają nas do pracy za granicą.

UprawnieniaIstnieją dwa rodzaje uprawnień, zakładowe i UDT. Zakładowe są respektowane na terenie zakładu i po zmianie pracy tracą ważność. Uprawnienia UDT są dożywotnie i dają możliwość pracy w różnych miejscach i zakładach bez konieczności ich powtarzania. Ile kosztuje kurs na wózki widłowe? Cena zależy od ośrodka szkoleniowego i rodzaje zdobywanego uprawnienia. Istnieją trzy rodzaje uprawnień na wózki widłowe. Kategoria III WJO to wózki podnośnikowe i zdalnie sterowane. II WJO to wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych, to najpopularniejsza kategoria. I WJO to wózki podnośnikowe specjalizowane, które dzielą się na te ze zmiennym wysięgnikiem i takie, które podnoszą ładunek wraz z operatorem.

EgzaminEgzamin na wózki widłowe składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny jest w formie testy pod nadzorem komisji. Istnieje baza pytań, jest ich 245. Pytań na egzaminie jest 15 i należy odpowiedzieć dobrze na 11. Część praktyczna odbywa się na placu manewrowym i sprawdza umiejętności jazdy i manewrowania wózkiem widłowym. Aby zostać operatorem wózka widłowego nie trzeba spełniać wielkim wymagań, cena kursu jest przystępna, a jest to inwestycja w siebie i swoją karierę. Zwróci się szybko i zostanie z nami na wiele lat.