Filtry

Praca na wysokościach - wymagania względem pracownika i pracodawcy

Materiał partnera:

Praca na dużych wysokościach jest związana z niemałym ryzykiem, dlatego spełnienie istotnych warunków bezpieczeństwa pozostaje bardzo ważne. Odpowiednim wymaganiom muszą pod tym względem sprostać zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Do wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym bardzo często dochodzi właśnie na skutek upadku z wysokości. Z tego względu kluczowa jest kompleksowa wiedza o zasadach organizacji i wykonywania takich działań, a także przepisach BHP.

Praca na wysokościach - wymagania względem pracownika i pracodawcy


Wymagania dotyczące pracodawcyO pracy na wysokości można mówić wówczas, gdy jest ona wykonywana na powierzchni powyżej 1 metra nad poziomem ziemi lub podłogi. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dana powierzchnia jest osłonięta ścianami pełnymi lub oszklonymi ze wszystkich stron do wysokości min. 1,5 metra oraz wyposażona w inne urządzenia lub konstrukcje stałe zapewniające ochronę przed upadkiem. Warunkiem wykonywania takich prac jest zadbanie o balustrady ochronne i krawężniki, a także zastosowanie poprzeczki lub innego zabezpieczenia pomiędzy nimi. Pracownik nie może być zmuszony do wychylenia się poza stanowisko. Wszelkie pomosty, rusztowania, drabiny czy klamry muszą być stabilne i chronione przed nagłą zmianą położenia, a także wytrzymałe na przewidywane obciążenie. Stanowisko pracy powinno mieć powierzchnię wystarczającą do pomieszczenia pracowników, materiałów i narzędzi, a także trwale zamocowaną i równą. Podesty wiszące, rusztowania i inne podobne konstrukcje trzeba sprawdzić przed rozpoczęciem prac. Niezbędne jest też wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież ochronną.

Wymagania dotyczące pracownikówPrace na wysokości nie mogą być wykonywane przez każdego pracownika. Konieczne jest spełnienie określonych wymagań, włącznie z brakiem lęku wysokości. Należy też przejść specjalne badania wysokościowe i dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Pracownik musi skonsultować się z neurologiem, okulistą i laryngologiem, a także poddać się pobraniu krwi. Przed rozpoczęciem prac niezbędne będzie również odbycie szkolenia w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy, a następnie zapoznanie się z potencjalnymi zagrożeniami. Nie bez znaczenia pozostaje nauka obsługi środków ochrony osobistej niezbędnych na danym stanowisku.

Praca na wysokościach - wymagania względem pracownika i pracodawcy


Uprawienia wysokościowePraca na wysokości jest stosunkowo pojemnym pojęciem, ponieważ obejmuje wiele specjalistycznych działań. Zalicza się do nich zarówno prace antykorozyjne, jak i konserwację linii i urządzeń, czyszczenie przemysłowe budynków, obsługę platform wiertniczych, serwis turbin wiatrowych czy montaż systemów ppoż. Uprawnienia wysokościowe pozwalają na zdobycie pracy w wielu branżach. Aby je zdobyć, pracownik musi przejść odpowiedni kurs i zdać egzamin. Alpinista przemysłowy może być wykwalifikowany na różnych poziomach i posiadać konkretne specjalizacje, np. liniowe, budowlane czy energetyczne. Posiadanie właściwych uprawnień daje pewność, że zatrudnieni fachowcy będą prawidłowo obsługiwać sprzęt i dbać o poziom bezpieczeństwa. Wysokim poziomem kompetencji odznaczają się pracownicy firmy Teton, których specjalizacją jest nowoczesna alpinistyka przemysłowa.

Praca na wysokości a bezpieczeństwoPracodawca zawsze ma obowiązek zapewnienia odpowiednich środków ochrony pracownikom, którzy spełniają swoje obowiązki na dużych wysokościach. Zabezpieczenia te powinny być zgodne zarówno ze specyfiką realizowanych zadań, jak i zajmowanym stanowiskiem. Znaczną część wyposażenia zajmują środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej. Te pierwsze najczęściej mają postać specjalnych siatek ochronnych, natomiast drugie pozwalają na asekurację osób wykonujących prace wysokościowe przez innych pracowników. Obowiązkiem pracodawcy jest też zagwarantowanie odpowiedniego instruktażu, w którym uwzględnione zostaną zasady BHP wymagane przy realizacji każdej czynności, kolejność wykonywania poszczególnych zadań oraz imienny podział pracy. Nie bez znaczenia pozostaje również ustanowienie nadzoru nad pracami wysokościowymi.