Menu

KONSTRUKTOR - Programista Qt/C++

ZAMEL Sp.z o.o.

Pszczyna

Firma ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. jest producentem elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej dla energetyki zawodowej i przemysłowej
z 40 letnim doświadczeniem. W związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

KONSTRUKTOR - Programista Qt/C++
Miejsce pracy: Pszczyna
Cel stanowiska:
Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest tworzenie i rozwój oprogramowania inżynieryjnego do konfiguracji i monitoringu produkowanych urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Opis stanowiska:
• Projektowanie, wytwarzanie, rozwój i utrzymanie oprogramowania na platformę Microsoft Windows

Wymagania:
• doświadczenie w stosowaniu języka C++
• podstawowa znajomość frameworka Qt
• znajomość zagadnień programowania obiektowego
• umiejętność posługiwania się programem Microsoft Excel

Mile widziane:
• znajomość języków HTML, CSS, Java, Delphi
• znajomość dowolnego systemu kontroli wersji
• znajomość wybranych protokołów transmisji danych
• znajomość systemów Windows i Linux wraz z narzędziami programistycznymi

Oferujemy:

• zatrudnienie w rozwijającej się firmie o uznanej i stabilnej pozycji na rynku,
• dostęp do najnowszych technologii,
• warunki do rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
• wynagrodzenie współmierne do zaangażowania oraz osiąganych wyników.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego na adres:

e-mail: kariera@zeg-energetyka.pl
ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o
ul. Zielona 27
43-200 Pszczyna
W tytule wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska.

W aplikacji należy umieścić klauzulę o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z procesem obecnej oraz przyszłych rekrutacji”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Zielonej 27,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - renata.wielgus@zeg-energetyka.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Kontakt

Ilość wysłanych formularzy: 0