Filtry

Bezrobocie problemem

W Pszczynie z wsparcia z Ośrodka Pomocy Społecznej korzystają 1 324 rodziny. Największym problemem w mieście jest bezrobocie. Na drugim miejscu przyczyn zgłaszania się po pomoc do OPS-u znalazły się osoby długotrwale chorujące, dużym problemem jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Na pomoc społeczną Pszczyna przeznacza ponad 2 miliony złotych rocznie - pisze Echo.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, dodatkowo od 2004 roku gminom zlecona została wypłata świadczeń rodzinnych. W Pszczynie zadania te realizuje także Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jak informuje Sonia Marekwia, kierownik OPS-u, ośrodek obejmuje opieką ponad 4 tys. osób. W ciągu roku z naszej pomocy skorzystały 1 324 rodziny, czyli 4 613 osób. Świadczenie przyznane zostało 2 662 osobom, 51 rodzin objętych zostało wyłącznie pracą socjalną - mówi pani kierownik.

Więcej, czytaj w papierowym wydaniu Echa.