Filtry

Audyt UX - czym jest i co powinien zawierać?

Materiał partnera:

Audyt UX to proces badania jakości, w ramach którego dokonuje się przeglądu istniejącego produktu, co ma na celu zapewnienie, że spełnia on wymagania biznesowe, doświadczenia użytkownika i dostępności. Skuteczny audyt UX pozwala rozwiązać istniejące problemy, aby stworzyć łatwiejszy i bardziej przystępny dla użytkownika produkt. Proces ten może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania klientów, ich satysfakcji i konwersji. Audyt projektowy jest jednym z punktów szkolenia UX. Warto wiedzieć, że szkolenie UX daje narzędzia niezbędne do przeprowadzenia tego procesu.

Whitpress


Czym jest audyt UX?Audyt User Experience, czyli inaczej audyt UX to sposób na wskazanie obszarów produktu cyfrowego, które sprawiają użytkownikowi problem i tym samym hamują konwersję. Podobnie jak w przypadku audytów finansowych, również i tutaj wykorzystuje metody opierające się na doświadczeniu, aby zbadać istniejącą sytuację i zaproponować oparte na heurystyce zalecenia dotyczące ulepszeń. Co ważne ulepszenia te ukierunkowane są na użytkownika. Szkolenia UX, pozwalają zdobyć wiedzę niezbędną do prowadzenia takiego procesu. Ostatecznie audyt UX powinien dać przestrzeń do zwiększenia konwersji i ułatwienia użytkownikom osiągania wyznaczonych celów na stronie lub w produkcie będącym oprogramowaniem. Należy skupić się na założeniu, że efektywny audyt UX koncentruje się na problemach, które dotykają użytkownika.

Kto zajmuje się przeprowadzaniem audytów User Experience?Wybór podmiotu przeprowadzającego audyt UX zależy od wielkości firmy i dostępnych zasobów. W przypadku małych firm i startupów często będą to wewnętrzne zespoły projektowe do przeprowadzania audytów. Aby audyt UX miał charakter obiektywny, niestronniczy i rzetelny, niektóre organizacje korzystają z usług zewnętrznych audytorów, którzy oceniają ich produkty i sporządzają raport, który następnie można przeanalizować. Audytorzy uzyskują niezbędną wiedzę między innymi poprzez szkolenie UX. Duże firmy mogą skorzystać z usług agencji projektowych UX, które mogą być kosztowne, niemniej jednak przeprowadzany audyt jest bardzo szczegółowy i otrzymujemy raport z istotnymi informacjami zwrotnymi i spostrzeżeniami. Mniejsze firmy i startupy często korzystają też z usług freelancerów, dzięki czemu mogą uzyskać podobne wyniki.

Jak przebiega audyt UX?Podczas audytu UX profesjonalista, który go przeprowadza, wykorzystuje różne metody i narzędzia pozwalające na analizę tego, gdzie produkt działa źle, a na jakich polach wypada dobrze. Tym samym, audyt obejmuje między innymi przegląd celów biznesowych i celów, do jakich z założenia dąży użytkownik, danych odnoszących się do obsługi klienta i danych sprzedaży. Co więcej, audytor analizuje ruch i zaangażowanie użytkowników oraz zgodność produktu z normami User Experience. Oprócz tego audytor może wykorzystać testy użyteczności podczas audytu, jeśli nie ma dostępu do podstawowych danych, po czym połączy on ich wyniki z danymi zebranymi w dłuższym okresie. W takim przypadku, konieczne jest jeszcze zestawienie tych danych z funkcjonującymi w branży standardami.