Filtry

II Wiosenne Targi Pracy w Tychach za nami

Po raz kolejny Młodzieżowe Centrum Kariery w Tychach, TEB Edukacja Tychy oraz Inicjatywa Tyska

zorganizowały Wiosenne Targi Pracy. Atutem tego typu wydarzeń jest możliwość bezpośredniego kontaktu kandydatów do pracy z pracodawcami.

II Wiosenne Targi Pracy w Tychach - 6.03.2023


Na zaproszenie do udziału w Targach odpowiedziało 21 lokalnych pracodawców. Wśród nich prywatni przedsiębiorcy, duże firmy z różnych branż, instytucje rynku pracy, służby mundurowe oraz publiczne służby zatrudnienia.

Licznie odwiedzające targi osoby uzyskały informacje z zakresu perspektyw zatrudnieniowych, wymagań i oczekiwań pracodawców w stosunku do kandydatów do pracy oraz obowiązujących procedurach rekrutacyjnych. Zainteresowani konkretnymi ofertami pracy mieli możliwość bezpośredniego złożenia CV a nawet uczestniczenia we wstępnej rozmowie kwalifikacyjnej.

- Wysoka frekwencja oraz pozytywny odbiór targów przez pracodawców oraz osoby odwiedzające pokazuje jak ważne i potrzebne są tego typu wydarzenia - podsumowują organizatorzy.

Policjanci na II Wiosennych Targach Pracy w Tychach - 6.03.2023 · fot. KMP Tychy


W wydarzeniu wzięli udział tyscy policjanci, którzy w ramach kampanii „Policję tworzą ludzie… Twórzmy ją razem!” zaprezentowali możliwości, jakie wiążą się z pracą w Policji. Mundurowi informowali zainteresowanych o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania tego zawodu. Chętnie odpowiadali też na liczne pytania osób zainteresowanych oraz rozdawali ulotki zawierające podstawowe informacje dotyczące wymagań, które musi spełniać kandydat. Zainteresowani mogli nie tylko uzyskać informację o poszczególnych etapach rekrutacji, ale także porozmawiać z policjantami na temat ich codziennej służby.

BM / tychy.info