Filtry

Korzystanie z usług agencji pracy - o czym warto pamiętać?

Materiał partnera:

Praca tymczasowa stanowi optymalne rozwiązanie w przypadku wielu przedsiębiorstw, które w określonym czasie wykazują wyższe zapotrzebowanie na dodatkowe ręce do pracy. Rozważasz skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej jako przedsiębiorca? Dziś przedstawiamy charakterystykę i zalety tej formy zatrudnienia w formie pytań i odpowiedzi!

Korzystanie z usług agencji pracy - o czym warto pamiętać?


Kto formalnie zatrudnia pracowników tymczasowych?Pracownik tymczasowy formalnie przez cały okres zatrudnienia u tak zwanego pracodawcy użytkownika pozostaje zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej, na przykład LeasingTeam. Agencja pełni rolę pośrednika zawierając umowę zarówno z pracownikiem, jak i z pracodawcą. Pracodawca nie musi przejmować się wynagrodzeniami, odprowadzaniem składek, sporządzanie umów z pracownikami i innymi formalnościami, na przykład ochroną danych osobowych. Ponosi jedynie koszty związane z zatrudnieniem, które można ująć w kosztach zmiennych przedsiębiorstwa.

Jakie firmy korzystają z pracy tymczasowej?Praca tymczasowa może być rozwiązaniem dla praktycznie każdego przedsiębiorstwa. Bardzo często decydują się na nią przedstawiciele branży sezonowych, na przykład hotelarstwa, gastronomii, turystyki, budownictwa czy rolnictwa. Tak naprawdę warto skorzystać z tego rozwiązania, gdy tylko pojawi się zapotrzebowanie na dodatkowe ręce do pracy, które nie ma charakteru stałego. Leasing pracowniczy stał się popularny między innymi w branży IT, gdy przedsiębiorstwa stoją u progu realizacji nowych projektów. Na pracę tymczasową może także zdecydować się sklep internetowy w gorącym, przedświątecznym okresie. Ponadto praca tymczasowa to przydatne rozwiązanie, gdy firma nie może stworzyć etatu, bo nie zgadza się na to centrala.

Jak długo trwa zatrudnienie pracownika tymczasowego?Pracownik tymczasowy może być zatrudniony u jednego pracodawcy przez łącznie 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której pracownik tymczasowy zastępuje pracownika etatowego, który przebywa na długim zwolnieniu lub urlopie. Wówczas umowa dotycząca pracy tymczasowej może trwać nawet 36 miesięcy.

Dlaczego warto podjąć współpracę z agencją pracy tymczasowej?Współpraca z agencją pracy tymczasowej jest niezwykle wygodna z punktu widzenia pracodawcy. Po pierwsze, firma zyskuje szybki dostęp do pracowników. Po drugie, agencja dysponuje własną bazą kandydatów o określonych kwalifikacjach i zazwyczaj sprawdzonych u innych pracodawców. Przedsiębiorstwo nie ponosi kosztów związanych z rekrutacją i nie traci na nią czasu. Jednocześnie dział kadr i płac nie otrzymuje dodatkowych obciążeń z tytułu wzrostu zatrudnienia. Praca tymczasowa jest niezwykle wygodną formą zatrudnienia ze względu na jej elastyczność i brak konieczności tworzenia etatów.

Ile zarabiają pracownicy tymczasowi?Wynagrodzenie pracowników tymczasowych zależy od agencji pracy, która formalnie ich zatrudnia. Warto pamiętać, że pracownik tymczasowy nie może otrzymywać niższej zapłaty niż pracownik etatowy wykonujący te same obowiązki. Przysługują mu również identyczne warunki pracy oraz prawo do płatnego urlopu w wymiarze 2 dni miesięcznie. Obsługą wynagrodzeń pracowników tymczasowych zajmuje się jednak agencja.