POLUB NAS NA FACEBOOKU
Filtry
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

ELEKTRYK

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Pszczyna

Opis stanowiska:
• utrzymanie ciągłości ruchu zakładu ,nadzór nad eksploatacją,
• instalacja nowych urządzeń oraz bieżące naprawy instalacji,
• działania związane z optymalizacją pracy maszyn,
• rozwiązywanie bieżących problemów technicznych (pod kątem elektrycznym),
• zatrudnienie na część etatu,
• gotowość podjęcia pracy w systemie II zmianowym.

Wymagania:
• ukończona szkoła zawodowa jako elektryk, technik elektronik,
lub równoważna kwalifikacja,
• aktualne uprawnienia SEP,
• doświadczenie zawodowe w przemyśle, utrzymaniu ruchu lub montażu
maszyn,
• mile widziane jednak niekonieczne jest doświadczenie w automatyce
przemysłowej,
• umiejętność samodzielnej pracy.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres e-mail kadry@osmpszczyna.pl lub na adres siedziby Spółdzielni z dopiskiem:

Udzielam zgody na przetwarzanie, przekazanych przeze mnie danych osobowych przez Okręgową Spółdzielnie Mleczarską w Pszczynie (43-200) z siedzibą przy
ul. Męczenników Oświęcimskich 4 (zwaną dalej „Administratorem”) w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacji pracowników.
Przyjąłem( łam) do wiadomości, że udzielenie przeze mnie zgody jest dobrowolne,
ale konieczne ze względu na rozpatrzenie mojej kandydatury
w procesie rekrutacji pracowników.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA
Administrator, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO - informuje, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Pszczynie (43-200 Pszczyna), ul. Męczenników Oświęcimskich 4.
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach przeprowadzenia
procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO
3. Odbiorcą Pana/Pani danych mogą być podmioty stale współpracujące z
Administratorem w zakresie m.in.: obsługi prawnej, biurowej i kadrowo -
księgowej.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani
dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne
dla celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji.

Kontakt

Tel. 32 210 45 47 w 19
Ilość wysłanych formularzy: 0