POLUB NAS NA FACEBOOKU
Filtry

Pracownik gospodarczy

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

Suszec

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu ogłasza nabór na stanowisko Pracownika gospodarczego

Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu
Przewidywana data zatrudnienia: wrzesień 2020 roku
Podstawa zatrudnienia: Umowa o pracę
Okres zatrudnienia: 3 miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony

Od kandydatów/ kandydatek oczekujemy:
* wykształcenia co najmniej zasadniczego zawodowego lub średniego;
* dokładności i sumienności,
* terminowości i samodzielności,
* zaangażowania i dyspozycyjności,
* pomocy technicznej w przygotowaniu wydarzeń kulturalnych GOKu,
* obecności podczas wydarzeń organizowanych przez GOK w Suszcu.
* dyspozycyjności popołudniami i w weekendy w związku ze specyfiką pracy w instytucji kultury;
* mile widziane prawo jazdy kat. B z możliwością wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
* utrzymanie czystości i porządku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu (dbanie o czystość biur, sal zajęciowych, pomieszczeń socjalnych, toalet, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych itp);
* przygotowanie sal na zajęcia odbywające się w Gminnym Ośrodku kultury w Suszcu;
* dbałość o czystość kuchni (czyszczenie kuchni przed i po wynajmie);
* pomoc techniczna w obsłudze imprez organizowanych przez GOK;
* obsługa klientów w zakresie wynajmu pomieszczeń i sprzętu w GOK, przygotowanie wyposażenia przed wynajmem.

Oferujemy:
* elastyczny czas pracy;
* umowę o pracę;
* młody, kreatywny i sympatyczny zespół współpracowników;

Wymagane dokumenty:
OBLIGATORYJNIE:
* CV,
* list motywacyjny,
* kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
DODATKOWO:
* referencje,
* kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
* kserokopie świadectw pracy,

Podpisane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście lub pocztą do sekretariatu Gminnego Ośrodek Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec w terminie do 7 sierpnia 2020 roku włącznie. Następnie wybranych kandydatów i kandydatki zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się po 10 sierpnia 2020 roku.
Przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną jest możliwe wyłącznie w przypadku dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznych weryfikowanych za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Jarząbek - specjalista ds. kadr i administracji, agnieszka@kulturasuszec.pl lub 32 212 44 91 wew. 23.

Informacje, które należy podać w CV:
-imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Uwaga!
Zastrzegamy sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 11) - dalej RODO - informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu z siedzibą: 43-267 Suszec, ul. Ogrodowa 22;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres siedziby lub adres e-mail: iodo@kulturasuszec.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych na stanowisko pracownika gospodarczego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody;
4. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych jest dział kadr oraz kadra zarządzająca Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu;
5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy od momentu ich otrzymania;
6. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.kulturasuszec.pl

Kontakt

Tel. 322124491
Ilość wysłanych formularzy: 2