POLUB NAS NA FACEBOOKU
Filtry

Terapeuta zajęciowy

Zespół Sanatoryjno- Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu "Gwarek"

Goczałkowice-Zdrój

Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu "Gwarek" podejmie współpracę z terapeutą zajęciowym.
Poszukujemy osoby, która:
a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata,
b) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego,
c) ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej,
d) ukończyła przed dniem 1 października 2011 r. studia wyższe w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykony- wania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata,
e) rozpoczęła po dniu 30 sierpnia 2012 r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej, obejmujące co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała co najmniej tytuł licencjata .
Praca na oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej i rehabilitacji neurologicznej.
kontakt: praca@gwarek.info

Kontakt

Tel. 322107354
Ilość wysłanych formularzy: 1
Następne » Powrót