POLUB NAS NA FACEBOOKU
Filtry

Pracownik ds. Pozyskiwania funduszy zewnętrznych i procedur

Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Spółka z o.o.

Goczałkowice-Zdrój

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. poszukuje pracownika ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i procedur okołoprzetargowych:

Zakres zadań na stanowisku:

Poszukiwanie informacji o projektach i programach umożliwiających pozyskanie środków unijnych i innych zewnętrznych, np. PFRON, NFOŚiGW itd.
Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie w ramach w/w programów samodzielnie i/lub przy współpracy z firmą zewnętrzną oraz monitorowanie etapów rozstrzygania wniosków,
Monitorowanie, raportowanie i rozliczanie projektów dofinansowanych zgodnie
z przepisami prawa w tym zakresie i wymogami instytucji dofinansowującej przy współpracy z firmą zewnętrzną i instytucją dofinansowującą,
Bieżąca współpraca ze specjalistą ds. zamówień publicznych,
Przygotowywanie i rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniami przetargowymi,
Uczestnictwo w pracach komisji przetargowych w tym udział w otwarciu ofert,
Przeprowadzanie postępowań do 30 000 euro, w porozumieniu z poszczególnymi działami,
Bieżąca współpraca z dyrektorem ds. administracyjno-technicznym i wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, w zakresie przedmiotowym stanowiska.

Wymagania:

wykształcenie wyższe
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
2-letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy
znajomość przepisów i specyfiki realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych zewnętrznych
biegła obsługa programów biurowych
umiejętność precyzyjnego redagowania pism
samodzielność w działaniu i dobra organizacja
sumienność
komunikatywność

Rekrutacja została przedłużona do 11 września 2019 roku.

Dokumenty (CV + list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail:
kadry@gozdroj.pl lub biuro@gozdroj.pl

Telefon kontaktowy: 21/ 449 - 21 - 11

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju 43-230 ul. Uzdrowiskowa 54, telefon : 32 449 2101
2. Kontakt z osobą dbającą o ochronę powierzonych przez Panią/Pana danych osobowych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@gozdroj.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas przeprowadzenia obecnej rekrutacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Cywilny jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Kontakt

Tel. 324492112
Ilość wysłanych formularzy: 0
Następne » Powrót