POLUB NAS NA FACEBOOKU
Filtry

Zastępca Prezesa (Wiceprezes) d.s. PRODUKCJI I TECHNIKI

OSM Pszczyna

Pszczyna

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pszczynie
poszukuje kandydata na stanowisko:
Zastępca Prezesa (Wiceprezes)
d.s. PRODUKCJI I TECHNIKI

I. Zakres czynności:
* zarządzanie i nadzór nad bieżącą działalnością Spółdzielni,
* wdrażanie planów i strategii,
* rozwój pozycji rynkowej Spółdzielni,
* zarządzanie kapitałem ludzkim,
* koordynowanie i kontrolowanie pracy podległych mu kierowników
* współpraca z Radą Nadzorczą,
* reprezentowanie spółdzielni na zewnątrz.

II. Wymagania:
* wykształcenie wyższe (mile widziane z zakresu technologii żywności),
poparte praktyką w branży produkcji spożywczej,
* znajomość zagadnień z zakresu handlu i marketingu w branży spożywczej
* znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników,
* znajomość zagadnień związanych z technologią produkcji żywności.

III. Warunki zatrudnienia przedstawione zostaną w trakcie indywidualnej
rozmowy z kandydatem.
IV. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail:
kadry@osmpszczyna.pl
lub drogą pocztową: OSM Pszczyna ul. Męczenników Oświęcimskich 4,
43-200 Pszczyna

V. Informacja o ochronie danych osobowych:
Administrator, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO - informuje, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pszczynie (43-200 Pszczyna), ul. Męczenników Oświęcimskich 4.
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO
3. Odbiorcą Pana/Pani danych mogą być podmioty stale współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: obsługi prawnej.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Pana/Pani danych jest związane z łączącym Pana/Panią stosunkiem prawnym z administratorem (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna itp.) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Kontakt

Tel. 322104547
Ilość wysłanych formularzy: 9