POLUB NAS NA FACEBOOKU
Filtry

Pracownik Ochrony

ZM HENRYK KANIA S.A.

Pszczyna

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji dla firmy współpracującej poszukują kandydatów na stanowisko:

PRACOWNIK OCHRONY
(miejsce pracy Pszczyna/Goczałkowice - Zdrój)

Zakres obowiązków:
- ochrona fizyczna mienia,
- kontrola ruchu osobowo materiałowego,
- kontrola i ewidencja ruchu samochodowego,
- monitorowanie bezpieczeństwa na terenie chronionego obiektu.

Wymagania:
- niekaralność,
- znajomość obsługi komputera,
- dyspozycyjność,
- umiejętność pracy w zespole,
- zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu powierzonych
obowiązków,
- spostrzegawczość,
- nienaganna prezencja,
- wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- umundurowanie,
- pracę w zgranym zespole,
- szkolenia,
- kursy samoobrony.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@zmkania.pl.

Złożonych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji w ZM Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. z 2002 r., poz. 101, nr 926)

INFORACJA O PRZETWARZANIU TWORICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WSPÓŁADMINISTRATORÓW
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
I Współadministratorzy danych osobowych
Następujące organizacje wspólnie są administratorami Twoich danych osobowych
Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A w restrukturyzacji. - Współadministrator Pierwszy
HR Consulting sp. z o.o. - Współadministrator Drugi
Adres: 43-200 Pszczyna ul. Korczaka 5
Dalej zwani łącznie Współadministratorami
II Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami
W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyzącej wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:
1. Współadministrator Pierwszy jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego
2. Współadministrator Drugi jest odpowiedzialny za umożliwienie ci wykonywania Twoich praw. Niezależnie od tego ustalenia może wykonywać swoje prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy twoje żądanie Współadministratorowi Drugiemu, który zrealizuje Twoje żądanie.
III Punkt kontaktowy
Ustanowiliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych na adres e naszej siedziby wskazany pkt I powyżej.
III Cele i podstawy przetwarzania
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe określone w pkt I w następujących celach:
- w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( podstawa art. 6 ust. 1 pkt c RODO)
- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celach analitycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
IV Kategorie Twoich Danych Osobowych:
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
1. Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail …………… ) w zakresie wynikającym z akt osobowych pracownika;
2. Dane podane w kwestionariuszu osobowym pracownika;
3. Dane podane w CV;
4. Dane gromadzone w aktach osobowych pracownika na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy oraz Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych.
V Odbiorcy danych.
Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe wyłącznie kontrahentom Administratora w zakresie obsługi kadrowo - płacowej oraz w zakresie, jaki wynika z konieczności zapewnienia właściwego zarządzania pracownikami.
VI Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VII Okres przechowywania danych
Twoje podstawowe dane kontaktowe Administrator przechowuje dla potrzeb realizacji obowiązku przewidzianego prawem, przez okres 50 lat od dnia zakończenia stosunku pracy.
VIII Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
c) Prawo do usunięcia danych, jeżeli twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Twoje dane;
d) Ograniczenia przetwarzania danych - możesz zażądać aby Administrator ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych ;
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz tez zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że Administrator przetwarza niezgodnie z prawem, może złożyć w te sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
h) Prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
IX. Informacje o źródle danych
Twoje dane uzyskaliśmy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt

Ilość wysłanych formularzy: 3