POLUB NAS NA FACEBOOKU
Filtry

specjalista ds. ksiegowości

Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Czechowice-Dziedzice

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:
Specjalista ds. księgowości
Od kandydatów oczekujemy:
Wykształcenia min. średniego - preferowane z zakresu rachunkowości/finansów;
Znajomości podstaw rachunkowości;
Umiejętności korzystania w pracy z aplikacji biurowych m.in edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego;
Dobrej organizacji pracy, dokładności, sumienności;
Umiejętności pracy w zespole.
Mile widziane: Doświadczenie w pracy w księgowości i obsłudze programów księgowych oraz znajomość przepisów podatkowych.
Zakres czynności:
Ewidencja zakupów, wyciągów bankowych oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu opłat za lokale.
W ramach tego zakresu do obowiązków kandydata będzie należeć:
Weryfikacja i kontrola dokumentów w zakresie zgodności z przepisami i procedurami;
Klasyfikacja i wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego;
Wystawianie dokumentów sprzedaży;
Prowadzenie i uzgadnianie rejestrów VAT w ramach swojego zakresu obowiązków;
Kontrola rozrachunków -kontakt z kontrahentami, monitoring terminowego regulowania zobowiązań, windykacja należności;
Sporządzanie analiz i zestawień dla potrzeb sprawozdawczości;
Wykonywanie poleceń przełożonego związanych z tematyką i zakresem pracy działu.

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełny wymiar czasu pracy);
• możliwość rozwoju zawodowego;
• przyjazną atmosferę pracy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Narutowicza 79
43-502 Czechowice-Dziedzice
lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@czechowicka.com

Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2019r.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Narutowicza 79
43-502 Czechowice-Dziedzice
Cel i podstawy przetwarzania:
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzania obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie przetwarzała Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą przetwarzania są przepisy prawa pracy: art. 22 ze zn.1 Kodeksu pracy.
Okres przechowywania danych:
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, ograniczenia i usunięcia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 ze zn.1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Kontakt

Tel. 32 215 29 48
Ilość wysłanych formularzy: 12