POLUB NAS NA FACEBOOKU
Filtry

SPECJALISTA DS. URZĄDZEŃ ENERGETYKI

ZEG-ENERGETYKA Sp.z o.o.

Pszczyna

Firma ZEG-ENERGETYKA jest producentem elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej dla energetyki zawodowej i przemysłowej. W związku z ciągłym rozwojem firmy, poszukujemy osób do pracy na stanowisku:

SPECJALISTA DS. URZĄDZEŃ ENERGETYKI

Opis stanowiska:
• Projektowanie i nadzór nad firmowymi produktami elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:
- tworzenie specyfikacji urządzeń i założeń techniczno-funkcjonalnych dla rozwoju produktów,
- badania konstruktorskie urządzeń i wdrażanie wyrobów do produkcji i sprzedaży,
- opieka nad wyrobami po wdrożeniu do sprzedaży - współpraca z klientami, działem serwisu i marketingu,
• udział w pracach usługowych (przeglądy i pomiary) i serwisowych dotyczących wyrobów firmy,
• prowadzenie dokumentacji technicznej i jakościowej realizowanych prac.

Wymagania:
• wyższe lub średnie wykształcenie kierunkowe (elektrotechnika, energetyka, automatyka),
• znajomość urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpie¬czenio¬wej,
• praktyka w zakresie obsługi i pomiarów urządzeń elektrycznych,
• uprawnienia SEP G1-E lub/i D,
• dobra organizacja pracy, mobilność, dyspozycyjność (wyjazdy na obiekty krajowej energetyki),
• prawo jazdy.

Dodatkowo uwzględniane:
• praktyka w zakresie serwisowania zabezpieczeń elektroenergetycznych,
• znajomość zagadnień projektowania urządzeń i instalacji elektrycznych,
• znajomość języka angielskiego w zakresie dokumentacji technicznej.

e-mail: rekrutacja@zeg-energetyka. pl
W tytule wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska.

W aplikacji należy umieścić klauzulę o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z procesem obecnej oraz przyszłych rekrutacji”.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Zielonej 27,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo@zeg-energetyka.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Kontakt

Ilość wysłanych formularzy: 0