POLUB NAS NA FACEBOOKU

Artykuły

Filtry

KOORDYNATOR ESD

ZAMEL Sp.z o.o.

Pszczyna

ZAMEL to polski producent z ponad 25-letnim doświadczeniem w produkcji urządzeń elektrotechnicznych, a także kabli i przewodów. ZAMEL jest producentem inteligentnego systemu oświetlenia LED LEDIX, bezprzewodowego systemu sterowania EXTA FREE, inteligentnego domu EXTA LIFE, urządzeń automatyki budynkowej EXTA, elektrycznych systemów grzewczych MATEC, a także dzwonków i gongów SUNDI. Firma ZAMEL w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracownika na stanowisko:

KOORDYNATOR ESD

Obowiązki:
- utrzymanie i rozwijanie ochrony ESD,
- weryfikacji wyposażenia pod kątem zgodności z obowiązującą normą,
- definiowanie standardów ESD oraz ich koordynacja,
- tworzenie i aktualizacja procedur i instrukcji opisujących proces ochrony ESD,
- kontrolować proces weryfikacji wyposażenia pod kątem zgodności z obowiązującą normą,
- zapewnienie prawidłowego i skutecznego działania systemu ochrony przed ESD oraz systemu postępowania z komponentami na wilgoć MSD,
- prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przed ESD i postępowanie z komponentami wrażliwymi na wilgoć ESD,
- przeprowadzanie wewnętrznych audytów ESD/ MSD,
- komunikacja z klientami i udział w audytach ESD/MSD.

Wymagania:
- wykształcenie średnie techniczne,
- znajomość normy PN-EN 61340-5-X
- doświadczenie poparte wiedzą merytoryczną i praktyczną związaną z zagadnieniami ESD,
- zdolności komunikacyjne na wszystkich szczeblach organizacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV wraz ze zdjęciem, z dopiskiem „KOORDYNATOR ESD” na adres:

ZAMEL sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
e-mail: rekrutacja@zamel.pl

W tytule wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska
W aplikacji należy umieścić klauzulę o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZAMEL sp. z o.o. umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z procesem obecnej oraz przyszłych rekrutacji”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Zielonej 27,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo@zamel.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Kontakt

Ilość wysłanych formularzy: 0