Menu

Nauczyciel teoretycznego przygotowania zawodowego

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich

Pszczyna

Dyrektor
Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie - Łące zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela teoretycznego przygotowania zawodowego posiadającego kwalifikacje do nauczania przedmiotów w obszarze kwalifikacji MG.20 - wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi /zawód: ślusarz/

Kontakt

Tel. 32 210 - 30 - 17
Ilość wysłanych formularzy: 0