Menu

Inżynier Wsparcia Systemów Informatycznych

PETROSOFT.PL Technologie Informatyczne Sp. zo.o.

Czechowice-Dziedzice

Opis stanowiska pracy
Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało:

- Wsparcie użytkowników
- Komunikacja z użytkownikami i zgłaszającymi
- Monitorowanie zgłoszeń
- Obsługa incydentów serwisowych i rozwiązywanie bieżących problemów
- Serwis sprzętu komputerowego
Wymagania
Od kandydatów oczekujemy:

Wyższego wykształcenia technicznego
Gruntownej wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących informatyki i znajomości aktualnych rozwiązań sprzętowych i software'owych
Bardzo dobra znajomość systemów Windows (pozwalająca na samodzielne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów)
Doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych ze wsparciem użytkowników
Wysokiej kultury osobistej
Prawo jazdy kategorii B

Mile widziane

Dodatkowym atutem będzie:
znajomość zagadnień związanych z MS Exchange lub MS Sharepoint, MS Windows SRV
praca na podobnym stanowisku
znajomość zagadnień związanych z ITIL
znajomości języka angielskiego

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA

W wykonaniu obowiązków, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle przy ul. 3 Maja 101.
2. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, jeżeli te roszczenia będą dotyczyły prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.
3. Podanie danych identyfikacyjnych, kontaktowych, o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu kariery jest obowiązkowe i konieczność ich podania wynika z przepisów prawa pracy. Przesłanie w zgłoszeniu rekrutacyjnym dodatkowych danych osobowych, np. wizerunku, informacji o zainteresowaniach i innych nie jest konieczne dla wzięcia udziału w rekrutacji; brak ich podania nie rodzi po Twojej stronie negatywnych konsekwencji. Podanie tych danych jest dobrowolne. Uznajemy, że przesyłając je, wyrażasz tym samym zgodę na ich przetwarzanie przez Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali te dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w zgłoszeniu rekrutacyjnym.
4. Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją procesu rekrutacji - tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od wpłynięcia zgłoszenia rekrutacyjnego. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Dane te będą przetwarzane dla celów przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
6. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności:
a) uzyskania ich kopii,
b) sprostowania ich zawartości,
c) cofnięcia lub ograniczenia zgody na ich przetwarzanie (pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed momentem jej cofnięcia),
d) żądania ich usunięcia,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.
7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania moich danych osobowych w ramach procedury rekrutacyjnej. Zgadzam się na przetwarzanie przez Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Kontakt

Ilość wysłanych formularzy: 4