POLUB NAS NA FACEBOOKU

Artykuły

Filtry

Operator linii

PCC Consumer Products Czechowice S.A.

Czechowice-Dziedzice

Zakres obowiązków:
• Obsługa linii produkcyjnej przy produkcji zapałek

Wymagania:
• Doświadczenie w pracy na produkcji

Oferujemy:
• Pracę w systemie dwuzmianowym,
• Umowę o pracę na pełen etat,
• Dofinansowania z ZFŚS

Zapraszamy osoby zainteresowane do przesłania CV na maila zapalki@pcc.eu

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie do CV poniższej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez PCC Consumer Products Czechowice S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacji, w zakresie w jakim wykraczają poza katalog określony przepisami prawa pracy"

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia oferty pracy do naszej Spółki.
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Dane”) zawartych w Twojej ofercie pracy i innych zebranych w toku procesu rekrutacji jest PCC Consumer Products Czechowice S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), przy ul. Łukasiewicza 5 (dalej: „Administrator”). Twoje Dane przetwarzamy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji.
Podstawą przetwarzania Twoich Danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Twoja zgoda.
Twoje Dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą a Administratorem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora).
Twoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed ich wycofaniem.
Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania zgody, przy czym zostaną one usunięte w każdym przypadku po dwóch latach od ich otrzymania, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego (w każdym przypadku decyduje dłuższy okres przetwarzania).
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora), jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Twoje Dane mogą zostać przekazane podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić rekrutację pracowniczą, w tym komunikację z kandydatami, zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych) oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, w tym, w ramach powyższych czynności, spółkom z Grupy PCC.
W przypadku pytań dotyczących Twoich Danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail odo.czechowice@pcc.eu.

Kontakt

Tel. 32 215 26 81
Ilość wysłanych formularzy: 4