POLUB NAS NA FACEBOOKU
Filtry

MECHANIK w Dziale Utrzymania Ruchu

Marbet Spółka z o.o.

Bielsko-Biała

Opis stanowiska pracy:
•zapewnienie ciągłości pracy maszyn;
•dokonywanie przeglądów maszyn, identyfikowanie nieprawidłowości, wymiana lub naprawa elementów uszkodzonych lub zużytych;
•realizacja planowanych przeglądów;
•dokonywanie przezbrojeń maszyn (wymiana form na automatach).

Oferta pracy skierowana jest również do osób kończących edukację lub absolwentów szkoły średniej technicznej, chcących zdobyć doświadczenie na stanowisku pracownika utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym.

Wymagania:
•wykształcenie techniczne (np.: ślusarz, mechanik maszyn przemysłowych, mechatronik; elektryk);
•wiedza z zakresu hydrauliki, pneumatyki, mechaniki i/ lub elektrotechniki;
•umiejętność diagnozowania i usuwania awarii;
•znajomość rysunku technicznego;
•dokładność, sumienność, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole;
•komunikatywność, gotowość do pracy zmianowej.

CV proszę przesyłać na adres mailowy: kadry@marbet.com.pl w tytule wpisując: Mechanik

Do aplikacji prosimy dopisać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Marbet Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie."

Oświadczam również, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w procesie rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marbet Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej /43-346/ przy ul. Chochołowskiej 28. Dane kontaktowe: kadry@marbet.com.pl tel. 004833 8127184
2.Pani/Pana dane osobowe wynikające z CV oraz listu motywacyjnego przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.
3.Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
4.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: przepisy prawa, Pani/Pana zgoda.
5.W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
6.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7.Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 rok od momentu aplikacji.
9.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Kontakt

Tel. 338127184
Ilość wysłanych formularzy: 0