Menu

SAMODZIELNY SPECJALISTA DS. MARKETINGU I SPRZEDAŻY

ZEG-ENERGETYKA Sp.z o.o.

Pszczyna

Firma ZEG-ENERGETYKA, jest producentem elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej dla energetyki zawodowej i przemysłowej. W związku z ciągłym rozwojem firmy, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:
SAMODZIELNY SPECJALISTA DS. MARKETINGU I SPRZEDAŻY
Miejsce pracy: Pszczyna

Opis stanowiska:
• prowadzenie i nadzór działań w zakresie sprzedaży i dystrybucji wyrobów oraz marketingu, akwizycji i reklamy;
• koordynacja współpracy pomiędzy działami Marketingu i Sprzedaży, Rozwoju, Produkcji oraz Sterowania Jakością - w zakresie czynności działu;
• pozyskiwanie zamówień i sterowanie działaniami spółki celem realizacji planów sprzedaży produktów;
• przygotowanie planów i sprawozdawczości w obszarze marketingu i sprzedaży.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, kierunkowe (energetyka, automatyka lub pokrewne), uzupełnione o specjalizację w dziedzinie handlu i marketingu;
• 3 lata doświadczeń w zakresie marketingu i sprzedaży, w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
• dobra znajomość branży - energetyka i automatyka zabezpieczeń;
• znajomość urządzeń i układów automatyki zabezpieczeń;
• znajomość zagadnień z zakresu obrotu handlowego, przetargów, regulacji branżowych itp.;
• znajomość zagadnień z zakresu marketingu przemysłowego i handlu zagranicznego;
• praktyczne doświadczenie w prowadzeniu akwizycji i współpracy z klientami;
• wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
• wysokie umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne;
• prawo jazdy, znajomość języków obcych (obowiązkowo angielski).

Oferujemy:
• zatrudnienie w rozwijającej się firmie o uznanej i stabilnej pozycji na rynku,
• warunki do rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
• wynagrodzenie współmierne do zaangażowania oraz osiąganych wyników.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego na adres:

e-mail: rekrutacja@zeg-energetyka.pl
ZEG ENERGETYKA SP. Z O.O
Ul. Zielona 27
43-200 Pszczyna
W tytule wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska.

W aplikacji należy umieścić klauzulę o następującej treści:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Zielonej 27,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - renata.wielgus@zeg-energetyka.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Kontakt

Ilość wysłanych formularzy: 0