Menu

SPECJALISTA DS. URUCHOMIEŃ I SERWISU

ZEG-ENERGETYKA Sp.z o.o.

Pszczyna

Firma ZEG-ENERGETYKA, jest producentem elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej dla energetyki zawodowej i przemysłowej. W związku z ciągłym rozwojem firmy, poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

SPECJALISTA DS. URUCHOMIEŃ I SERWISU
Miejsce pracy: Pszczyna

Opis stanowiska:
• kompletacja, uruchamianie i badania końcowe urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
• serwis i naprawy wyrobów, także w trybie wyjazdowym, (u klienta),
• wykonywanie usług z zakresu przeglądów i pomiarów aparatury zabezpieczeniowej,
• prowadzenie dokumentacji technicznej i jakościowej realizowanych prac.

Wymagania:
• wyższe lub średnie wykształcenie kierunkowe (elektronika, automatyka, elektrotechnika),
• znajomość i praktyka w zakresie budowy i serwisu urządzeń elektroniki, z uwzględnieniem systemów mikroprocesorowych,
• znajomość zagadnień stosowania i pomiarów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
• uprawnienia SEP G-1E lub SEP G-1D,
• dobra organizacja pracy, mobilność, dyspozycyjność (wyjazdy na obiekty krajowej energetyki),
• prawo jazdy.

Dodatkowo uwzględniane:
• doświadczenie w badaniu zabezpieczeń elektroenergetycznych komputerowymi testerami typu KOKOS i OMICRON w tym obsługa oprogramowania wspomagającego,
• praktyka w zakresie instalacji i serwisu urządzeń elektrycznych / energetyki,
• umiejętność tworzenia i testowania oprogramowania mikroprocesorów,
• znajomość języka angielskiego w zakresie dokumentacji technicznej.

Oferujemy:
• zatrudnienie w rozwijającej się firmie o uznanej i stabilnej pozycji na rynku,
• dostęp do najnowszych technologii,
• warunki do rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
• wynagrodzenie współmierne do zaangażowania oraz osiąganych wyników.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego na adres:

e-mail: rekrutacja@zeg-energetyka.pl
ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o
ul. Zielona 27
43-200 Pszczyna

W tytule wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska.

W aplikacji należy umieścić klauzulę o następującej treści:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Zielonej 27,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - renata.wielgus@zeg-energetyka.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Kontakt

Ilość wysłanych formularzy: 0