Filtry
Ziobro s.c.

PRACOWNIK LEGALIZACJI / ŚLUSARZ-SPAWACZ/TOKARZ

Ziobro s.c.

Pszczyna

Firma "Ziobro" s.c. zatrudni pracowników do wykonywania prac związanych z serwisem zbiorników ciśnieniowych oraz spawacza/ślusarza


Chętnych uczciwych i solidnych przyuczymy do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

Zapewniamy:

umowę o pracę
atrakcyjne warunki wynagrodzenia
pracę w miłej atmosferze
praca pełny etat  na miejscu (zakład w Pszczynie)

Wymagania:

chęć do pracy
sumienność
rzetelność
punktualność

kontakt:

pracownik legalizacji:
e-mail: szymonsosna@ziobro.com.pl  
tel. 602-527-575

ślusarz/spawacz
tokarz

e-mail: arkadiuszwrobel@ziobro.com.pl
tel. 604-281-467

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1). Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: wspólnicy „ZIOBRO” s.c., Ryszard Ziobro, Danuta Ziobro, Marzena Ziobro-Wróbel, Sylwia Caputa, ul. Tkacka 3, 43-200 Pszczyna, NIP: 638-000-44-95, REGON: 271180383 (dalej AD);
2) Współadministratorzy Danych nie wyznaczyli Inspektora Danych Osobowych. 
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: info@ziobro.com.pl, listownie na adres siedziby wskazany w ust. 1) lub telefonicznie  32/447-18-12
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, wspólnicy i pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 1 rok w celu przyszłych rekrutacji.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 W aplikacji należy umieścić klauzulę o następującej treści:

Oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w kwestionariuszu przez wspólników ZIOBRO s.c., Ryszard Ziobro, Danuta Ziobro, Marzena Ziobro-Wróbel, Sylwia Caputa, ul. Tkacka 3, 43-200 Pszczyna, współadministratorów danych, w celu przeprowadzenia  rekrutacji w ZIOBRO s.c. R. D. Ziobro, M. Ziobro-Wróbel, S. Caputa w Pszczynie.

Oświadczam że zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczeni przetwarzania prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie przenoszenia danych, prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Kontakt

Tel. 602-527-575
Ilość wysłanych formularzy: 1