Filtry

pracownik pomocniczy w gospodarstwie ogrodniczym

Zakład Produkcji Sadzonek i Roślin Doniczkowych "Polselekt" Jakub Dzida

Pszczyna

Z.P.S. I R. D. Polselekt Jakub Dzida

Poszukuje pracownika na stanowisko: pracownik pomocniczy w gospodarstwie ogrodniczym w Pszczynie

- praca w godzinach nocnych (w tym weekendy)

Obowiązki:

- drobne prace na terenie gospodarstwa ogrodniczego

- dozorowanie w pełni zautomatyzowanej kotłowni węglowej

- ogólne dozorowanie gospodarstwa

Wymagania:

- emeryt

- dobry stan zdrowia 

- dyspozycyjność

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie cv na adres mailowy:
annadzida@polselekt.pl lub kontakt na na nr telefonu: 661-888-602

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W aplikacji należy umieścić klauzulę o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Z.P.S i R.D. „Polselekt” Jakub Dzida umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z procesem obecnej oraz przyszłych rekrutacji”. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Z.P.S i R.D. „Polselekt” Jakub Dzida z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Żeglarskiej 1,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji,
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

Kontakt

Tel. 661888602
Ilość wysłanych formularzy: 1