Menu

Specjalista d/s Techniczno - Administracyjnych

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Pszczyna

Zakres obowiązków
1. Budowanie, udoskonalanie oraz zarządzanie siecią komputerową,
2. Utrzymywanie nieprzerwanego działania sieci, monitorowanie działania wszystkich komputerów oraz urządzeń transmisji danych, diagnozowanie problemów i usuwanie usterek,
3. Dobieranie, instalowanie i konfigurowanie sprzętu sieciowego i urządzeń peryferyjnych typu drukarki, skanery itp.
4. Archiwizacja danych istotnych dla sieci oraz zabezpieczenie sieci,
5. Instalacja potrzebnego oprogramowania, reagowanie na zgłaszane trudności,
6. Instalacja i konfiguracja pracy serwerów,
7. Aktualizacja wykorzystywanego oprogramowania,
8. Wprowadzanie aktualnych danych do strony internetowej firmy.
9. Przyjmowanie zgłoszeń awarii i usterek, dokonywanie oględzin, wizji wraz z dokumentację fotograficzną.
10. Obsługa eksploatacyjna - konserwacja i drobne naprawy.
11. Dokonywanie zleceń usług firmom zewnętrznym w uzgodnieniu z przełożonym.
12. Koordynacja prac firm zewnętrznych na nieruchomościach PTBS organizacja zaopatrzenia.
13. Utrzymywanie kontaktów z najemcami lokali usługowych i mieszkalnych PTBS oraz klientami spółki.
14. Odczyty oraz analiza zużycia mediów.
15. Gromadzenie, rejestracja informacji, dokumentacji oraz ich przetwarzanie i archiwizacja danych.
16. Tworzenie i systematyzowanie dokumentów, raportów, zestawień zgodnie z poleceniami przełożonego.
17. Przygotowywanie korespondencji, tworzenie szablonów korespondencji seryjnej.
18. Pracownik odpowiada za całokształt spraw należących do jego obowiązków.
19. Pracownik odpowiada za powierzone mu mienie PTBS.
20. Pracownik w jednakowym stopniu odpowiada za podjęte decyzje, jak też za niepodjęcie decyzji w sytuacji tego wymagającej. Odpowiedzialność pracownika w jednakowym stopniu dotyczy realizacji powierzonych zadań, podejmowania decyzji i inicjatywy wymaganej na stanowisku pracy.

Oferujemy:

• zatrudnienie na umowę o pracę
• możliwość rozwoju i awansu zawodowego
• pracę w młodym i dynamicznym zespole
• atrakcyjne wynagrodzenie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna ul. Kilińskiego 5a

Kontakt

Tel. 322128555
Ilość wysłanych formularzy: 1