Menu

nauczyciel wspomagający w klasach I-III

CETIR Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi

Goczałkowice-Zdrój

CETIR Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi,
jest jedną z trzech placówek działających w ramach
Śląskiego Centrum Edukacji Terapii i Rozwoju w Goczałkowicach-Zdroju.
Jest to placówka działająca na rynku od 2010 roku.
CETIR to marka o niezachwianej pozycji na rynku,
dająca możliwość wszechstronnego rozwoju swoim pracownikom.

LOKALIZACJA: Goczałkowice-Zdrój

STANOWISKO: nauczyciel wspomagający w klasach I-III

OBOWIĄZKI: praca z dziećmi z dysfunkcją w oddziale integracyjnym,
wsparcie podczas zajęć edukacyjno-wychowawczych,
prowadzenie zajęć rewalidacyjnych zgodnych z orzeczeniami

OFERTA: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
wynagrodzenie w oparciu o Kartę Nauczyciela zgodne kwalifikacjami
możliwość realizacji awansu zawodowego zgodnie z KN

KWALIFIKACJE: wykształcenie wyższe (w tym licencjackie), z zakresu:
oligofrenopedagogiki lub terapii pedagogicznej lub rewalidacji
lub socjoterapii, przygotowanie pedagogiczne

APLIKACJA: CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres mailowy:
szkola@cetir.pl, lub złożyć bezpośrednio w biurze CETIR

KONTAKT: e-mail: szkola@cetir.pl
CETIR ul. Uzdrowiskowa 37, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Kontakt

Ilość wysłanych formularzy: 4
no image