Menu

KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY C+E

PHU Witpol

Pszczyna

Firma Transportowa PHU Witpol , ul. Jaskółek 21, 43-215 Studzienice k/Pszczyny
poszukuje pracownika na stanowisko:

KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY C+E

Obsługiwane kierunki: Polska, Czechy, Niemcy, Belgia, Holandia,

OFERUJEMY:
- Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, założonej w 1991 roku
- Pracę w systemie tygodniowym (weekendy w domu)
- Wyjazdy i powroty do bazy w Studzienicach k/Pszczyny
- Umowę o pracę
- Atrakcyjne, terminowe wynagrodzenie rozliczane według aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem płacy minimalnej poszczególnych krajów UE
- Pojedyncze obsady
- Zadbany, sprawny technicznie tabor (Mercedes Actros)
- Jazdę po zachodzie Europy z zachowaniem norm tacho

WYMAGANIA:
- prawo jazdy kat. C + E
- doświadczenie w kierowaniu pojazdem C+E
- kurs na przewóz rzeczy
- karta kierowcy
- aktualne zaświadczenie lekarskie i badania psychotechniczne
- niekaralność, uczciwość i zaangażowanie

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie swojego CV wraz z klauzulą
o ochronie danych osobowych na adres adam.witpol@gmail.com. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 512354901.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest PHU WITPOL

Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo kontaktować się na adres email: iod@phuwitpol.pl lub pisemnie na w/w adres z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

Podstawa przetwarzania:

przeprowadzenia procesu rekrutacji, zawarcia umowy o pracę;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- w przypadku przetwarzania na wskazane cele Państwa wizerunku podstawą przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

- w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych - podstawą przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit b RODO

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w tym stosowania monitoringu;

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym w procesie rekrutacji np. firmom rekrutacyjnym, świadczącym usługi medycyny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, rachunkowe, księgowe, ubezpieczeniowe, ochrony osób i mienia.

Przekazywanie danych poza EOG

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Okres przez który dane będą przechowywane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a w przypadku wyboru kandydata także przez okres niezbędny do zawarcia z nim umowy o pracę. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o Państwa zgodę dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możecie Państwo - z przyczyn związanych z Waszą szczególną sytuacją - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych. Administrator uprawniony będzie wówczas do dalszego przetwarzania danych osobowych w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Waszych interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Waszych danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Wam także prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Wam również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

Kontakt

Tel. 512354901
Ilość wysłanych formularzy: 1